Förbigå menyn
siilot

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Anbudsförfarandet för silorna på Strandgatan har avgjorts – silorna rivs och i stället byggs ett bostadshus i 11 våningar

Publicerad: 3.9.2021

Vasa stad arrangerade i våras ett öppet anbudsförfarande där man sökte en ny ägare till Strandgatans betongsilotomt. Till vinnare av anbudsförfarandet utsågs denna vecka fastighetsutvecklingsbolaget Fincap Oy, som förbinder sig att riva den gamla silofastigheten men även ordna en allmän arkitekttävling för det elva våningar höga bostadshus som ska byggas på tomten.

Stadsstyrelsen avgjorde ärendet på sitt möte i måndags. De officiella anbuden var sammanlagt tre till antalet, och av dem var Fincaps bud helt klart det bästa. Köpesumman är cirka 5 miljoner euro.

− I Vasa har inte på hundra år byggts någon sådan här helhet direkt vid havet, och det märktes även på det vinnande anbudets nivå. När det är fråga om en paradplats är även priset av den klassen och det kan vi vara nöjda med, konstaterar stadsgeodet Petur Eklund.

Av vinnaren förutsattes förutom det högsta anbudet även tillräckligt tekniskt kunnande samt erfarenhet av att genomföra ett omfattande och byggnadstekniskt utmanande byggprojekt.

Även de kringliggande gatuområdena tas i beaktande

Även området omkring silotomten kommer att genomgå en förändring i samband med byggnadsprojektet. De angränsande strand- och gatuområdena har därför stor betydelse när området utvecklas så att alla stadsbor har glädje av det.

− Man har ännu inte gjort upp några planer för trafikförbindelserna och de allmänna områdena, men det är klart att ett sällsynt fint byggnadsobjekt förutsätter att även den omgivande kommunaltekniken är av hög klass. Dessa åtgärder kommer att planeras och genomföras i samband med byggnadsprojektet, säger kommunteknikens direktör Jukka Talvi.

Projektet fortsätter med en arkitekttävling som ordnas i samarbete mellan Fincap, Vasa stad och Finlands Arkitektförbund SAFA. Utgående från tävlingen gör Fincap upp planerna för det kommande bostadshuset.

Enligt stadsmiljödirektör Markku Järvelä är målet att projektet ska gå framåt med snabb tidtabell.

− Det finns ett giltigt rivningstillstånd för silorna, så det är möjligt att börja riva dem redan i början av nästa år. Innan dess kommer Fincap att göra upp en rivningsplan och konkurrensutsätta rivningsarbetet. Arkitekttävlingen ordnas redan i höst och som det nu ser ut kommer arbetena med att  bygga bostadsvåningshuset att kunna inledas om ett år, säger Järvelä.

Ytterligare information

Silotomtens tomtöverlåtelsetävling