Förbigå menyn
campusfestival

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ansök om kulturunderstöd för nästa år redan i november!

Publicerad: 12.10.2023

I år öppnas ansökan om projekt- och verksamhetsbidrag till kulturaktörer i Vasa för 2024 redan i november. En ny form av understöd är hyresbidrag som kan sökas för de lokaler som reserverats i före detta Opistotalo. Ansökningstiden är 1–30.11.2023.

Vasa stads kultursektion har tidigarelagt ansökningstiden för kulturunderstöden för 2024. Ansökningstiden är i november. Tidigare har det varit möjligt att ansöka om kulturunderstöd först i januari.

– Vi vill att kulturaktörerna får understödsbesluten genast i början av året så att de snabbare också har understöden till sitt förfogande, säger kulturchef Jenni Niemi.

Understöd kan sökas exempelvis som projektbidrag för konstnärligt arbete eller enskilda projekt. Sammanslutningar och föreningar som bedriver aktivt kulturarbete i Vasa kan också ansöka om verksamhetsbidrag för etablerad och fortgående verksamhet för ett eller tre år.

Tills vidare är prioritetsområdet för Vasa stads kulturunderstöd att utveckla samarbetet med Umeå med hjälp av kulturutbyte. Understöd kan sökas bland annat för rese- och inkvarteringskostnader.

En ny form av understöd är hyresbidrag som kan sökas av de aktörer som redan har ingått eller har som avsikt att nästa år ingå ett hyresavtal om de lokaler i före detta Opistotalo som reserverats för kulturella aktiviteter. De nya lokalerna ersätter dem i Kasern 13 som konstnärer och kulturaktörer tidigare har kunnat hyra som sina arbetslokaler. Verksamheten i kasernlokalerna kommer att upphöra före slutet av året.

Understöd kan sökas i det elektroniska understödssystemet: https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26