Förbigå menyn
Lapset leikkivät päiväkodin pihalla

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Byggandet av nytt daghem i Merikart inleds nästa år

Publicerad: 4.5.2023

Ett nytt daghem ska enligt planerna vara klart i Merikart år 2025. Nybyggnaden ska placeras intill skolan i Merikart.

Byggandet av det nya daghemmet ska enligt projektplanen inledas år 2024 och daghemmet tas i bruk år 2025. Fyra nya grupper dvs. sammanlagt 75 barn får plats i den nya daghemsbyggnaden.

De nya utrymmena kommer också att inbegripa en matsal och ett kök som kommer att användas gemensamt med skolan. Daghemmet kan i sin tur använda skolans gymnastikutrymmen.

Uppvärmningen av det nya daghemmet kommer att ske med jordvärme. Angöringstrafiken, servicetrafiken och gång- och cykeltrafiken ska avskiljas till egna områden.

Nuvarande utrymmen för småbarnspedagogiken otillräckliga

För närvarande är småbarnspedagogiken i Merikart koncentrerad till två enheter: daghemmet Pikkuonni och gruppdaghemmet Veitikka. Därutöver finns en familjedagvårdare på området.

– De nuvarande utrymmena kan inte till fullo tillgodose områdets servicebehov. Byggnaderna som används för småbarnspedagogiken uppfyller inte heller dagens krav och varken utrymmena eller gårdsplan lämpar sig för daghemsverksamhet, berättar direktören för småbarnspedagogik Hanna-Leena Holmström.

Utrymmen för biblioteket i Merikart av skolan

För biblioteket söks utrymmen i skolans lokaler. Ett alternativ vore de nuvarande köksutrymmena som man enkelt kunde göra om för kvällsanvändning och möjliggöra tillgänglig passage. Renoveringen av biblioteksutrymmena på kökets plats kunde senast utföras i samband med skolans grundliga renovering. Verksamhetspunkten skulle i huvudsak vara ett bibliotek med självbetjäning och bibliotekspersonal skulle finnas på plats 1-2 dagar per vecka.

Biblioteket i Merikart har tidigare fungerat i samma byggnad som daghemmet Pikkuonni. Det har ändå redan varit stängt en längre tid eftersom lokalerna har behövts för småbarnspedagogikens användning.

Stadsfullmäktige beslutar om projektplanen 12.6

Totalbudgeten för projektet är cirka 4,45 miljoner euro om projektet genomförs som stadens egen finansiering. Stadsstyrelsen fattar sitt slutliga beslut om finansieringsmodellen i samband med godkännandet av projektplanen.

Nämnden för fostran och utbildning godkände projektplanen för det nya daghemmet i Merikart på sitt sammanträde 3.5. Projektplanen går ännu till stadsstyrelsen (29.5) och till stadsfullmäktige (12.6) för godkännande.