Förbigå menyn
Tytöt seisoo käsillä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Föreningar, organisationer och företag: kom med och ordna fritidsaktiviteter för barn och unga!

Publicerad: 20.2.2023

Vasa stads grundläggande utbildning söker partner för att tillsammans ordna fritidsverksamhet för barn och unga i anslutning till skoldagar enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Vasa stad är med och tillämpar Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Målet är att möjliggöra alla barn och unga en trevlig och avgiftsfri hobby i den egna skolan eller i närheten av den genast efter skoldagen.

Hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen ordnas i samarbete med föreningar, organisationer och andra aktörer. Verksamhetsmodellen planeras, byggs upp och testas tillsammans med de aktörer som producerar fritidsaktiviteter.

Aktiviteterna är avgiftsfria för barnen, arrangörerna får ersättning av staden

Hobbyverksamheten är avgiftsfri för barnen och ungdomarna. Med arrangörerna ingås ett samarbetsavtal och arrangören fakturerar Vasa stad enligt en separat överenskommen ersättning.

– Vi vill nå ut till i synnerhet de barn och unga som ännu saknar en meningsfull hobby. Vi söker föreningar, organisationer, företag och aktörer med erfarenhet av fritidsverksamhet för barn och unga för att tillsammans med oss ordna med fritidsverksamhet av hög kvalitet, säger projektkoordinator Kaisa Salo.

Motion, kultur, matlagning och mycket annat

Fritidsverksamhet ordnas på finska och svenska.

Hobbyverksamheten enligt Finlandsmodellen utgår från barnens och ungdomarnas egna önskemål. Det söks såväl motions- som kulturbetonat innehåll och även olika tematiska innehåll, såsom matlagning. Verksamheten är avsedd för eleverna i årskurserna 1–9 inom den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen (tionde klasser).

Om ni blev intresserade, kan ni lägga till era kontaktuppgifter på den landsomfattande listan över hobbyarrangörer.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat Vasa stad 70 000 euro för genomförande och samordning av verksamheten enligt Vasamodellen för hobbyverksamhet under vårterminen 2023.