Förbigå menyn
Koululaiset temppuilevat koulun pihalla

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Vasa

Vasa stad är med och utvecklar och genomför verksamhet utifrån Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Målet för den nya verksamheten är att alla barn och unga ska ha möjlighet till en avgiftsfri hobby som de tycker om i anslutning till skoldagen.

Det avgiftsfri klubbverksamhet ordnas i anslutning till skoldagen i alla skolor i Vasa.

Hobbyverksamheten genomförs i samarbete mellan Vasa stads grundläggande utbildning, andra enheter inom staden som erbjuder hobbyverksamhet samt övriga samarbetsparter, såsom lokala 4H-föreningar, Vaasan Martat ry och Royals Juniors ry.

Det är viktigt att man lyssnar på barnens och ungdomarnas önskemål. Önskemålen om nya hobbymöjligheter har i slutet av förra året kartlagts bland eleverna i Vasas skolor med en riksomfattande elevenkät.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat Vasa stad 70 000 euro för genomförande och samordning av verksamheten enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet under vårterminen 2023.

Anmäl dig som arrangör!

Kom med som partner i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och ordna fritidsaktiviteter i Vasa.

Hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen ordnas i samarbete med organisationer och andra aktörer. Verksamhetsmodellen planeras, byggs upp och testas tillsammans med de aktörer som producerar hobbyverksamhet.

Som partner söks föreningar, organisationer, företag och aktörer inom idrott, kultur eller annan verksamhet för barn och unga som ordnar hobbyverksamhet.

Aktörer som erbjuder verksamhet inom ramarna för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kan meddela sina kontaktuppgifter till den nationella HobbyarrangösrslistanFinlandsmodellen för hobbyverksamhets hemsida.

Anmälan av barn till hobbyerna

Avgiftsfria hobbyer enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ordnas i nästan alla skolor i Vasa.

Anmälan till verksamheten sker direkt via skolan som också informerar familjerna om verksamheten.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Projektkoordinator Ann-Sofie Nygård