Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Små ändringar i de kulturunderstöd som kan sökas i januari

Publicerad: 17.10.2022

Uppdaterad: 25.10.2022

Vasa stads kulturunderstöd kan sökas varje år i januari. För att förenkla nästa års ansökningsomgång sammanslås olika kulturunderstödsformer. Ett treårigt verksamhetsunderstöd kan sökas av föreningar som vill utveckla sig. Även kulturutbyte som riktar sig till Umeå främjas.

Kultursektionen beslutade att år 2023 prioriteras utvecklandet av samarbetet Umeå–Vasa. Därmed har en sökande möjlighet att ansöka om understöd för kulturutbyte som riktar sig mot Umeå, t.ex. för rese- och inkvarteringskostnader.

-Bakgrunden till detta är Vasa stads och Umeå kommuns gemensamma utvecklingsstrategi, där ett utvecklingsområde är utökande av de gemensamma upplevelserna, samarbete i anknytning till kultur och fritid, berättar Vasa stads kultur- och biblioteksdirektör Sanna Bondas.

Det beslutades också att objekts- och stadskulturunderstödsformerna ska sammanslås för att göra ansökan enklare. Objektunderstöd har beviljats för enskilda projekt eller professionellt konstnärligt arbete. Stadskulturunderstöd har beviljats för arrangemang av för allmänheten öppna kultur-och konstevenemang i Vasa, vilka ökar delaktighet och samhörighet samt för stadsdelsevenemang.

Ett treårigt understöd för föreningar som har en stark vilja att utveckla sig

Vasa stad beviljar också verksamhetsunderstöd för etablerad och fortgående verksamhet till sammanslutningar och föreningar som bedriver aktivt kulturarbete i Vasa. I januari 2023 kan man ansöka om ett treårigt verksamhetsunderstöd, som är avsett för föreningar med en stark utvecklingsvilja och en tydlig utvecklingsplan för tre år.

-För ansökan behövs en tydlig utvecklingsplan på hur avsikten är att utveckla verksamheten under de tre åren och hur stora kostnaderna blir på årsnivå, säger Bondas.

Årligen kommer också partnerskapsförhandlingar att föras med kulturchefen för att utveckla ett intensivare partnerskap med staden samt för att följa upp hur åtgärderna i utvecklingsplanen genomförts.

I den kommande ansökningsomgången beviljas högst tre sökande verksamhetsunderstöd. Ansökningen sker endast via det elektroniska understödssystemet.

Kulturunderstöd beviljas privatpersoner, arbetsgrupper och samfund.