Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Tobaksfimpen är världens vanligaste skräp: låt oss göra Vasa till Finlands renaste stad!

Publicerad: 30.5.2023

Den 31.5 firas WHO:s tobaksfria dag. Temadagens mål är att ta fram tobakens negativa effekter eftersom det årligen dör åtta miljoner människor på grund av tobaksrökning. Samtidigt pågår också Yles En miljon soppåsar –kampanj.

Tobaksfimpen är världens vanligaste skräp:

  • I Finland hamnar det omkring 4 miljarder tobaksfimpar i naturen varje år. Med den mängden kunde man täcka en hel fotbollsplan med ett 30 cm tjockt lager.
  • Fimparna bryts inte ned, utan dom blir till mikroplast i naturen.
  • Fimparna lösgör giftiga ämnen som kommer ut i vattendragen och jorden. Via näringskedjan går ämnena vidare till djur och hamnar i maten vi äter.

Även Vasa är med i den nationella En miljon soppåsar-kampanjen. Kampanjens mål är att uppmuntra människor att samla ihop en miljon påsar med skräp från naturen. De samlade soppåsarna markeras på kampanjsidan vid den egna hemorten.

Tobaksfria dagen

Världshälsoorganisationen WHO grundade Tobaksfria dagen år 1987 för att fästa global uppmärksamhet på tobaksepidemin och de förebyggbara dödsfall och sjukdomar som den orsakar.

Med teman som byts årligen strävar WHO efter att öka vetskapen om tobaksrökningens hälsorisker och för att skydda kommande generationer.

Information och stöd för att sluta använda tobak

Information och stöd för att sluta röka och sluta använda andra nikotinprodukter fås via Österbottens välfärdsområdes hälsovårdstjänster, företagshälsovården och till exempel via följande länkar.

Till vuxna

Till ungdomar