Förbigå menyn
Pyöräily lapsi kyydissä

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa och Korsholm finansierar gång- och cykelleden invid landsväg 717

Publicerad: 9.9.2020

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 7.9.2020 bland annat cykelleden invid landsväg 717.

På ett avsnitt på sju kilometer mellan Göransgård och Golkasbrovägen invid landsväg 717 saknas en gång- och cykelled som skulle förena de redan tidigare anlagda gång- och cykellederna.

Trafikledsverket har utsett vägen till ett objekt som anläggs i samarbete med kommunerna. Det är motiverat att förbättra säkerheten på vägen, för det har redan tidigare lämnats in ett flertal invånarinitiativ i ärendet både till NTM-centralen i Södra Österbotten och till Vasa Stad.

Av den planerade cykelleden skulle 1,9 kilometer finnas på Vasas sida av gränsen och de resterande 5,1 kilometer på Korsholms sida.

De totala kostnaderna för projektet uppgår till 1,4 miljoner euro, varav kommunerna betalar hälften. Den andra hälften av projektet finansieras med statens projektfinansiering KÄPY för gång och cykling. Vasas andel av leden uppgår till 252 000 euro och Korsholms till 448 000 euro.

Den statliga finansieringsandelen bör användas före utgången av 2022. Därmed bör planeringen inledas redan år 2020.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.