Förbigå menyn

Jordvärme

Borrning av jordvärmebrunn kräver åtgärdstillstånd. Ansökan kan lämnas via byggnadstillsynens webbtjänst eller som pappersansökan.

Avståndet till värmebrunnen måste vara minst 7,5 m från tomtgränsen, 3 m från egna byggnader samt 2 m från gatuområdet. Sätts den närmare tomtgränsen behövs skriftligt samtycke av grannen. Värmebrunnens avstånd från avlopp, vattenledningar och fjärrvärmerör bör vara minst 5 meter.

Följande bilagor behövs:

  • situationsplan/kartutdrag, där byggnader och tomtgränserna framgår och där platsen för värmebrunnen är utmärkt,
  • utredning av byggnadsplatsens besittning (lagfart, hyresavtal, köpebrev, inteckningsavtal),
  • hörande av grannar,
  • fastighetsägarna/hyrestagarna som sökande och fullmakt till den ägare/hyrestagare som gör och lämnar in ansökan.

 

Inspektionprotokoll för jordvärme

Karta över grundvattenområden