Förbigå menyn
Aikuisten taiteen perusopetus Vaasa-opisto

Grundläggande konstundervisning för vuxna

Den grundläggande konstundervisningen för vuxna är en målinriktad studiehelhet, där du utvecklar ditt eget uttryck med hjälp av bildkonst eller slöjd.

Studierna innehåller olika tekniker för uttryck och arbete med händerna, vilka övas upp genom egna betydelsefulla erfarenheter.
Undervisningen baserar sig på läroplansgrunderna som Utbildningsstyrelsen har utarbetat. Studierna är målinriktade och du får ett intyg över dina studier. Studierna tar tre-fyra år beroende på ämne.

Slöjd (KO-KE-VA)

KOkemusta, KOkeilua – KEhittävää, KEhitystä – VAlintoja, VAasassa

 • Plats: Vaasa-opisto, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa
 • Rum: För arbetet lämpade specialklasser
 • Tid: 9.2019 – vårterminen 2022
 • Tidpunkt: onsdagskvällar och vid behov veckoslut fr-lö*
 • Ansökningstid: senast 2.9.2019,
  ansökningsblankett KO-KE-VA Vaasa-opisto 2019-2022 (PDF)
 • Studierna pågår: 3 år
 • Kursavgifter: 133 €/hösttermin och 133 €/vårtermin + material som används

Studiernas form och innehåll

Gemensamma studier 300 lektioner och temastudier 200 lektioner

Grundläggande konstundervisning i slöjd är långsiktig utveckling av det egna hantverksuttrycket. Det är fråga om en studiehelhet som riktas till vuxna och som baserar sig på den nationella läroplanen för visuella konstformer. Lärokursen omfattar totalt 500 lektioner.

I den grundläggande konstundervisningen i slöjd för vuxna betonas vikten av att den studerande kommer till medvetenhet om betydelsefulla livsinnehåll och uttrycker dem genom visuella metoder.  Studiesättet är undersökande, erfarenhetsinriktat och experimenterande. Målet är att skapa ett eget hantverksuttryck.

I sin bästa form är KO-KE-VA målinriktat hantverkande.  Studierna kan utnyttjas för yrkesinriktad fortbildning eller vid ansökan till studier inom hantverksbranschen.

Studiernas uppbyggnad

I studieåret – Gemensamma studier 100 undervisningstimmar, temastudier 40 undervisningstimmar

 • Orientering 1.
 • Inlärningsdagbok
 • Färglära för textilplanering
 • Färgning*
 • Textilkollage
 • Tovning*
 • Uppbyggande av utställning

II studieåret – Gemensamma studier 100 undervisningstimmar, temastudier 84 undervisningstimmar

 • Orientering 2.
 • Växtfärgning*
 • Stickade plagg
 • Från tyg till kläder
 • Traditionellt broderi
 • Vävning

III studieåret – Gemensamma studier 100 undervisningstimmar, temastudier 76 undervisningstimmar

 • Orientering 3.
 • Nytt liv för handarbete
 • Kreativt broderi
 • Keramik
 • Slutarbete – trä
 • Slutarbete – portfolio
 • Bli bekant med kultur – exkursion

Ytterligare information:
ledande textilslöjdslärare Teija Ohvo, 040 536 0846

Bildkonst

 • Plats: Vaasa-opisto, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa
 • Rum: B233 Bildkonst
 • Tid: 9.2017 – vårterminen 2021
 • Tidpunkt: onsdagar kl. 17.30 – 21.00
 • Ansökningstid: avslutades 31.8.2017
 • Studierna pågår: 4 år
 • Studiernas form och innehåll: Närstudier och självständigt arbete
 • Kursavgift: 82 €/studiehelhet. Meddelas i samband med studiehelheterna.

Den grundläggande konstundervisningen i bildkonst följer den nationella läroplanens grunder. Målet är att ge de studerande färdigheter att förstå och tolka visuella fenomen i omgivningen och olika kulturer samt att tillämpa det de lärt sig på olika områden i livet. Undervisningen fördjupar en vuxen studerandes förhållande till bildkonsten samt stöder hans eller hennes identitet som konstutövare. Färdigheterna att söka sig till fortsatta studier inom olika kulturella områden stärks.

Studiernas uppbyggnad

1-3 året: studiehelheter 1-9.

4.året: slutarbete och utställning

Läsåret 2017-2018: Bildkonstens grunder

 1. Teckning – Visuell gestaltning och iakttagelse, olika teckningstekniker
 2. Målning – Måleriskt uttryck och målningens materiella innehåll
 3. Foto, video, medier – lagrande verktyg som utgångspunkt för det konstnärliga uttrycket

Läsåret 2018-2019: Bildkonstens grunder

 1. Tredimensionell gestaltning – skulptur, keramik
 2. Konstgrafik – grafikens olika arbetssätt
 3. Konsthistoria – bildkonstens utveckling från den nya tidens början till i dag

Läsåret 2019 – 2020: Fördjupade studier

 1. Bild och ord – bildens begreppslighet
 2. Ekologi och återvinning – hållbar utveckling, natur- och återvinningsmaterial
 3. Från rum till miljö, performans – Konstnären som en del av konstverket, miljökonst

Läsåret 2020 – 2021: Slutarbete

 1. Slutarbete – Beredskap för självständigt konstnärligt arbete

Portfolio – Skriftlig presentation

 • Ytterligare upplysningar:  Planeringsansvaradelärare i konstämnen Maija Minni, 040 537 3106

 

Kontaktuppgifter