Förbigå menyn
Taikon talo

Platser för undervisning

Grundläggande konstundervisning - TaiKon
(Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

Kartta kasermialuelta, TaiKon

 

1. TaiKon, Kasern 11 (Östra Kaserntorget 7-9)

  • Mediakonst, bildkonst, slöjd (keramik, textil), teaterkonst, cirkus, dans.
  • Rullstolsanvändare: ingång via byggnadens södra gavel (Artellgränden). Dörren är i stenfoten. Ring tfn 040 614 8628 eller 040744 5582 så kommer vi och öppnar dörren.

2. Kasernområdets salar (Artellgränden 4)

  • Cirkuskonst

3. Stalli (Västra Kaserntorget 8-10)

  • Slöjd (träslöjd)

4. Kuula-institutet (Skeppsgatan 16)

  • Dans

TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning i följande skolor för åk 1-2: Länsimetsän koulu, Huutoniemen koulu, Gerby, Vikinga och Sundom.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus / Grundläggande konstundervisning, Östra Kaserntorget, Vaasa

    Öppna kartan