Förbigå menyn
Taikon talo

Platser för undervisning

Grundläggande konstundervisning - TaiKon
(Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

Kartta kasermialuelta, TaiKon

 

1) TaiKon, Kasern 11 (Östra Kaserntorget 7-9)
> mediakonst, bildkonst, slöjd (keramik, textil), teaterkonst, cirkus, dans

Rullstolsanvändare: ingång via byggnadens södra gavel (Artellgränden). Dörren är i stenfoten. Ring tfn 040 179 9681 så kommer vi och öppnar dörren.

2) Kasernområdets salar (Artellgränden 4)
> cirkuskonst

3) Stalli (Västra Kaserntorget 8-10)
> slöjd (träslöjd)

4) Kuula-institutet
> dans

TaiKon erbjuder grundläggande konstundervisning i följande skolor för åk 1-2: Länsimetsän koulu, Huutoniemen koulu, Gerby, Vikinga och Sundom.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • TaiKon - Taiteen perusopetus / Grundläggande konstundervisning, Östra Kaserntorget, Vaasa

    Öppna kartan