Förbigå menyn

Allmän info om TaiKons undervisning

I Vasa ges undervisning enligt den allmänna läroplanen i slöjd, mediakonst, cirkus och teaterkonst. I bildkonst, dans och musik (Kuula-institutet) ges undervisning enligt den fördjupade läroplanen. Undervisningsgrupperna samlas under eftermiddagarna och kvällarna 1 gång per vecka (1-3 gånger per vecka på dans). Du kan se veckoschema under respektive konstform från och med augusti.
För anmälningen till musik, barndans och klassisk balett se Kuula-institutet.

Anmälning

Den huvudsakliga anmälningen till grundläggande konstundervisnings grupper som startar på hösten sker mellan 11.4. och 12.5.2024 Grupperna fylls i anmälningsordning. Om det finns plats i gruppen är det även möjligt att påbörja undervisningen mitt i läsåret.

Du kan anmäla med två olika sätt:

A) Via nätet

 • Anmälan via denna länk (grupper och ämnen finns listade)
 • Länkarna finns under respektive konstform.

B) Genom att besöka TaiKons kansli i Kasern 11 på adressen Östra Kaserntorget 7-9. (mån- tors kl. 9-17)

De som anmält sig tillkännages den slutgiltiga gruppindelningen och schemat senast i början av augusti per e-post. Om den erhållna elevplatsen, tidpunkten när studierna börjar och elevens grupp meddelas per e-post senast i augusti.

 • Ni har möjlighet att få syskonrabatt, ifall det barn ni anmält har syskon i TaiKons andra grupper. Då ska ni inte betala kursavgiften i anmälningsskedet. Administrationen vid Vasa stads Medborgarinstitut Alma skickar fakturan skillt, där syskonrabatten är medräknad.
 • Det går endast att betala höstterminens avgift i anmälningsskedet. Fakturan för vårterminen skickas per post i februari/mars.
 • Observera att anmälan till musik, barndans och klassisk balett är via Kuula Institutets sidor.

Vårterminen

 • Ifall du har varit elev under hösten behöver du inte anmäla dig på nytt till vårterminen – undervisningen fortsätter automatiskt, om elevplatsen inte annuleras. Förutom korta förberedande mix-kurser och tillämpade kurser.
 • Vi uppdaterar slutliga schemat på våra hemsidor före undervisningen börjar.

Priser

 • Terminsavgiften betalas per termin. Uppgifterna finns under varje enskild kurs
  Vi förbehåller oss rätten till eventuella kursprisjusteringar.
 • Läsåret startar i huvudsak i augusti och avslutas i april-maj beroende på undervisningsämne.
 • Terminsavgiften betalas en gång per termin (oktober och februari). Fakturan skickas till den adress som meddelats på anmälningsblanketten.
 • Materialkostnaderna är inkluderade i terminsavgifterna.

Om ditt barn vill avsluta studierna

 • Om eleven avbryter studierna ska man omedelbart meddela detta per e-post till taikon@edu.vaasa.fi.
 • Som avslutningsdatum räknas den dag anmälan har kommit till kansliet.
 • Om eleven avbryter studierna 3-6 veckor från terminens början faktureras halva terminsavgiften. Om studierna avbryts senare, faktureras hela terminsavgiften.
 • I de förberedande mix-kurserna (8 lektioner) faktureras inget om man avbryter efter första gången. Om ni väljer att avbryta kursen senare, faktureras hela kursavgiften.

Rabatter

 • Syskonrabatt: Om två eller flera barn av samma familj deltar i grundläggande konstundervisning (gäller ej elever som studerar på Kuula-institutet) ges syskonrabatt: 10 % för det andra barnet, 20 % för det tredje barnet o.s.v.
 • Rabatter för arbetssökanden: Barn till vårdnadshavare som är skrivna i Vasa och har FPA:s beslut om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd har rätt till helt avgiftsfri grundläggande konstundervisning. Ansökan om avgiftsbefrielse görs med blanketten: Hakemus_ peruspäivärahalla TaiKon.

Obs! Om du har rätt till rabatt, kan du inte betala din kurs via nätbetalningen, utan kursavgiften faktureras. Redan fakturerade kursavgifter krediteras inte.

Läsår och lov

 • 21.8.2023 läsåret börjar
 • 16.–20.10.2023 Höstlov
 • 6.12.2023 Självständighetsdagen
 • 22.12.2023–5.1.2024 Jullov
 • 8.1.2024 vårterminen börjar
 • 26.2–1.3.2024 Sportlov
 •  28.3. (med start kl. 16) –1.4.2024 Påsk
 • 1.5.2024 Valborg
 • 9.5.2024 Kristi himmelsfärdsdagen
 • Läsåret avslutas i april-maj beroende på undervisningsämne

Om försäkringar

Vasa stad har tagit en frivillig gruppolycksfallsförsäkring, som täcker direkta vårdkostnader upp till 10 000 euro för olyckor som skett på grundläggande konstundervisningens lektioner, läger och utflykter.

Försäkringen gäller omedelbar vård som getts inom den offentliga eller privata sjukvården. Om så önskas kan vårdnadshavarna dessutom ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring. Om eleven t.ex. halkar, faller och skadar sig på TaiKons gård, gäller fastighetsförvaltarens ansvarsförsäkring, i detta fall Vasa stads.

Presentkort

Ett presentkort till TaiKon ger barn och unga nya upplevelser som de har glädje av under en lång tid.

Du kan beställa tryckta presentkort med valbar summa, minimum 21€. Mottagaren av presentkortet kan betala valbar kurs helt eller delvis med presentkortet.

Presentkortet beställs digitalt via TaiKons anmälningssidor.

Presentkortet och fakturan på presentkortets totala summa skickas till beställaren, på den adress som angetts i anmälningsskedet. Presentkortet kan inte betalas via nätbanken genom att presentkortets värde är valbart.

Kvarlämnade arbeten och hittegods

Efter förra läsåret och Konst i Kasern-lägret har det lämnat en hel den arbeten och hittegods. Saknar du dina egna?

Sakerna kan hämtas från TaiKon mån-fre kl. 9.00-15.00. Det är bra att barnet själv är med när arbetena hämtas, då personalen sällan kan berätta vilket arbete som ert barn har gjort. De glömda lägerarbetena och hittegodset finns i den mittersta korridoren på TaiKon, och föregående läsårs arbeten hittas framför stuga 7.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

 • TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

  Öppna kartan