Förbigå menyn
Kudontaa ja puutöitä.

Hantverk

Kom och upplev glädjen i att lära dig och att arbeta med dina händer!

På kurserna i hantverk lär du dig att slöjda och att uttrycka dig kreativt. Även problemlösningsförmågan förbättras. Du har möjlighet att studera både traditionella metoder och nya tekniker och lär dig att använda dig av moderna verktyg, metoder och material samt att tillämpa det inlärda mångsidigt i olika situationer.

Alma erbjuder såväl hantverkskurser som varar hela året som kortare temakurser. Undervisning ges på både finska och svenska och även tvåspråkiga kurser ingår i utbudet. Kurser ordnas i Vasa, Lillkyro, Storkyro och Laihela.

Kurser i textilslöjd

På kurserna i textilslöjd lär du dig mångsidigt om såväl sömnad, vävnad som om specialtekniker. Undervisningen omfattar både traditionella och nya handarbetstekniker. Flera kurser kompletterar och stöder varandra.

Läs mer och anmäl dig till kurserna här

Mer information om kurserna i textilslöjd:

 • Vasa: ledande läraren i textilslöjd Teija Ohvo, tfn 040 536 0846, teija.ohvo@edu.vaasa.fi
 • Laihela, Storkyro, Lillkyro: planeringsansvariga läraren Helka Mäkinen, tfn 040 635 2905, helka.makinen@edu.vaasa.fi
 • Timlärarnas kontaktuppgifter är inte möjliga att få. Ta i stället kontakt med den planeringsansvariga läraren sektorvis.

 

Kurser i teknisk slöjd

På kurserna i teknisk slöjd värnas om den traditionella hantverkarkonsten med hjälp av moderna verktyg, metoder och material. Du förbättrar dina färdigheter och din kreativitet och lär dig att tillämpa dem för olika syften. Materialen som bearbetas är trä och metall.

Läs mer och anmäl dig till kurserna här.

Mer information om kurserna i smyckestillverkning, trä- och metallslöjd:

 • planeringsansvariga läraren i teknisk slöjd Marko Rautakoski, tfn 040 542 1924, marko.rautakoski@edu.vaasa.fi
 • Timlärarnas kontaktuppgifter är inte möjliga att få. Ta i stället kontakt med den planeringsansvariga läraren sektorvis.

 

Grundläggande konstundervisning i slöjd för vuxna

Den grundläggande konstundervisningen i slöjd innebär en långsiktig utveckling av den egna förmågan att uttrycka sig genom hantverk. Det är en studiehelhet för vuxna som bygger på den nationella läroplanen för visuella konstformer. Lärokursen omfattar totalt 500 lektioner, varav 300 utgörs av gemensamma studier och 200 av tematiska studier.

Inom den grundläggande konstundervisningen i slöjd för vuxna betonas vikten av att den studerande inser vilka livsinnehåll som är betydelsefulla för hen och uttrycker dem genom visuella metoder. Studiesättet är undersökande, erfarenhetsinriktat och experimenterande. Målet är att hitta det egna sättet att uttrycka sig genom hantverk.

KO-KE-VA: erfarenhet, experiment, utveckling och val i Vasa

 • Nya KO-KE-VA-grupper börjar hösten 2023.
 • KO-KE-VA är slöjd som en målinriktad hobby för vuxna.
 • KO-KE-VA är en studiehelhet på tre år.
 • KO-KE-VA bygger på den nationella läroplanen för visuella konstformer.
 • Under KO-KE-VAn studeras ett flertal olika slöjdtekniker.
 • KO-KE-VA-studierna kan utnyttjas som kompletterande yrkesutbildning eller vid ansökning till studier inom hantverksbranschen.

 

 • Plats: Medborgarinstitutet Alma, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa
 • Rum: De specialklassrum som lämpar sig för arbetet
 • Tidpunkt: 2020–2023
 • Ansökningstid: 1.5–30.8.2023
 • Studiernas längd: 3 år
 • Studieform och studieinnehåll: Närundervisning och självständigt arbete
 • Kursavgifter: 133 euro/hösttermin och 133 euro/vårtermin + materialavgifterna
 • Ansökningsformulär: Returneras per e-post senast 30.8.2023.

 

Studiernas uppbyggnad

I studieåret – Gemensamma studier 100 undervisningstimmar (ut), tematiska studier 40 ut

 • Orientering 1.
 • Möjligheter i bokbinderi
 • Färglära för textildesign
 • Färgning
 • Textilcollage
 • Tovning
 • Uppbyggande av utställning

II studieåret – Gemensamma studier 100 ut, tematiska studier 84 ut

 • Orientering 2.
 • Växtfärgning
 • Stickade accessoarer
 • Från tyg till kläder
 • Traditionellt broderi
 • Vävning

III studieåret – Gemensamma studier 100 ut, tematiska studier 76 ut

 • Orientering 3.
 • Nytt liv för handarbete
 • Kreativt broderi
 • Keramik
 • Trä
 • Slutarbete
 • Portfölj
 • Kulturstudier – studieresa

Mer information

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kurser i textilslöjd

 • Vasa: ledande läraren i textilslöjd Teija Ohvo, tfn 040 536 0846, teija.ohvo@edu.vaasa.fi
 • Laihela, Storkyro, Lillkyro: planeringsansvariga läraren Helka Mäkinen, tfn 040 635 2905 , helka.makinen@edu.vaasa.fi
 • Timlärarnas kontaktuppgifter är inte möjliga att få. Ta i stället kontakt med den planeringsansvariga läraren sektorvis.

Kurser i teknisk slöjd

 • planeringsansvariga läraren Marko Rautakoski, tfn 040 542 1924, marko.rautakoski@edu.vaasa.fi
 • Timlärarnas kontaktuppgifter är inte möjliga att få. Ta i stället kontakt med den planeringsansvariga läraren sektorvis.

Infopunkt Vasa

 • Kundservice på svenska: 040 6299 133 (mån–tors kl. 10–14)
 • Kundservice på finska: 0400 868 110 / 040 198 1261 (mån–fre kl. 8–16)
 • Kundservice: alma@edu.vaasa.fi