Förbigå menyn

Kursutbud

Vi erbjuder flera kunskaps- och färdighetsämnen som du kan studera eller ha som hobby. Hos oss kan du lära dig till egen glädje eller förvärva färdigheter för arbetslivet.

Livslångt lärande tillhör alla!

Anmälningen till läsåret 2024-2025 är på gång. Bekanta dig med utbudet

Kompetensbaserade kurser d.v.s. studiepoängskurser

Kompetensbaserade kurser d.v.s. studiepoängskurser

  • En kompetensbaserad kurs känns igen på studiepoängsnoteringen (t.ex. Kursens namn, 3 sp).
  • På en studiepoängskurs bedöms studieprestationen. I en studiepoängskurs kan man emellertid också delta på vanligt sätt, utan att kursen bedöms.
  • Om kursdeltagaren önskar det, sparas kursprestationsuppgifterna i den nationella informationsresursen Koski, som innehåller studieprestationer och examensuppgifter på de olika utbildningsstadierna.
  • Via studiepoängskurserna kan man synliggöra sin egen kompetens t.ex. för kommande studier eller arbetsgivare. Eventuellt kan prestationen också utnyttjas som en del av en utbildning som leder till en examen.

I början av en studiepoängskurs

  • berätta för kursläraren att du vill att dina prestationer ska bedömas.

Mer information om kompetensbaserade studier d.v.s. studiepoängskurser får du från Almas planeringsansvariga lärare.

Webbkurser

Studera enkelt på distans: en sakkunnig lärare och stöd från övriga kursdeltagare är endast ett klick i från.

Bekanta dig med Almas rika utbud: https://opistopalvelut.fi/vaasa/courses.php?l=fi#pos-12

Ta kontakt

Kundservice på svenska

  • 040 6299 133 (mån–tors kl. 10–14)

Kundservice på finska

  • 0400 868 110 / 040 1981 261 (mån–fre kl. 8–16)

Kundservice och fakturering: