Förbigå menyn

Storspov

Numenius arquata

Storspov. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Spoven är Finlands största vadarfågel. Den anländer på våren i april, då dess arttypiska, kraftiga spelläte hörs från åkrar, myrar och strandängar. Spoven trivs speciellt bra i det österbottniska öppna åkerlandskapet.

  • Längd 50-60 cm
  • Boet byggs på marken
  • Spoven övervintrar vid kusten i Västeuropa
  • Födan består av insekter, maskar och kräftdjur

Livsmiljö. Spoven är de öppna landskapens fågel. Den häckar på åkrar, ängar, myrar och andra vidsträckta öppna områden. Under vårflyttningen rastar spovflockarna ofta på isen, och då kan de största flockarna bestå av hundratals fåglar.

Förekomst i Vasa. I Vasa häckar spoven i synnerhet på Söderfjärden och i närheten av flygfältet på vidsträckta åker- och ängsområden. Spov har ställvis även observerats på strandängar i skärgården. Observationer som tyder på häckning har gjorts i ungefär 45 atlasrutor.