Förbigå menyn

Åkerarter

Åkrarna finns i odlings- och landsbygdsmiljöer. Lantbruksmiljö är ett område där man odlar odlingsväxter eller håller boskap. Åkrarna har sina egna typiska arter. Tofsvipa, sånglärka och spov föredrar vidsträckta åkerområden medan buskskvätta, törnskata och gulsparv även trivs på mindre åkrar.

Åkerlandskap. Bild Jan Nyman.