Förbigå menyn

Grönsiska

Carduelis spinus

Grönsiskor. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Grönsiskan är en allmän och talrik tätting i Finland. Artens häckande bestånd har ökat i Finland, enligt den senaste tidens uppföljningsundersökningar rörande häckfåglar.

  • Längd 12 cm
  • Häckar i en hög gran
  • Huvudsakligen en flyttfågel. Flyttar till Väst- och Sydeuropa över vintern
  • Insekter och frön utgör näring

Livsmiljö. Grönsiskan häckar huvudsakligen i barrskogar. Den häckar också allmänt i närheten av egnahemshusområden och i utkanten av stadens parker. Liksom hos gråsiskan är häckningssäsongen lång. I naturen kan observationer som härrör till artens häckning göras mellan april och augusti.

Förekomst i Vasa. I Vasa är grönsiskan en allmän art. Vid karteringen noterades grönsiskan inom ca 200 atlasrutor. Storleken på de årliga häckande bestånden varierar beroende på barrträdens fröskörd.