Förbigå menyn

Rödstjärt

Phoenicurus phoenicurus

Rödstjärt. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Tyngdpunkten i rödstjärtens utbredning finns i norra Finland. Arten är trots det relativt allmän i Vasa, både på bebyggda områden och på karga skogsryggar. Rödstjärten är en flyttfågel och den kommer till Vasa i början på maj. Den häckar i håligheter och på egnahemshusområden får man den ganska enkelt att häcka i holkar på gården. Till skillnad från som gäller för talgoxar bör öppningen till holken vara minst ca 5 cm, helst lite mer.

  • Längd 15 cm
  • Häckar i holkar, vedtravar och byggnader
  • Övervintrar i Sydeuropa och Nordaftrika
  • Äter fjärilar, skalbaggar och spindlar

Livsmiljö. Rödstjärten häckar både på skogsområden och på bebyggda områden. Arten föredrar torra moskogar och framför allt tallskogar, men häckar också i de friska moskogarna på sluttningarna. På bebyggda områden tycks arten trivas bäst på glest bebyggda egnahemshusområden.

Förekomst i Vasa. Tyngdpunkten i rödstjärtens förekomst i Vasa finns på bebyggda områden. Bäst hittas arten till exempel i egnahemshusområdena i Vapenbrödrabyn, Gerby, Roparnäs, Skogsberget eller Bobäck.