Förbigå menyn

Grönfink

Carduelis chloris

Grönfinken äter frön av åkertistel. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Grönfinken är en sydlig nykomling i Finlands fågelfauna. Artens häckande bestånd och livsområden i Finland har vuxit kraftigt under de senaste årtiondena. Ännu under 1950-60-talet gick nordgränsen för grönfinkens utbredning på höjd med Kemi, Kajana och Lieksa, men nu har grönfinken redan bosatt sig i Finlands nordligaste tätorter, ända upp till Ivalo.

  • Längd 16 cm
  • Häckar i unggranar, enar eller granhäckar
  • En del av grönfinkarna flyttar till sydvästra Europa och Mellaneuropa
  • Livnär sig på insekter, bär, frön och säd

Livsmiljö. De miljöer som grönfinken föredrar för häckningen är parker, trädgårdar och egnahemshusområden. Dessutom häckar grönfinken på landsbygden i byar och skogspartier längs åkerrenar. Numera häckar grönfinken också i inner- och ytterskärgården.

Förekomst i Vasa. Grönfinken kan redan anses vara en allmän art i Vasa. Under atlaskarteringen observerades den i ca 220 rutor. I Vasa förekommer grönfinken framför allt i kulturmiljöer, men även i exempelvis Gerby skärgård är grönfinken en allmän häckande fågel. Vintertid är grönfinken en känd gäst på fågelbord och vid utfodring. Den stora delikatessen är solrosfrön.