Förbigå menyn

Hussvala

Delichon urbica

Hussvalan bygger sitt bo av lera och isolerar insidan med fjädrar. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Hussvalan är en av människornas följeslagare. Den är lätt att upptäcka, eftersom den hör hemma i bebyggda områden. Hussvalan tros dock ha minskat i Finland under de senaste årtiondena.

  • Längd 14 cm
  • Bygger helst bo i närheten av vattendrag. Boplatsen finns ofta under en takkant.
  • Arten övervintrar i tropiska Afrika
  • Livnär sig på flygande insekter

Livsmiljö. Hussvalan häckar allmänt i hela Finland i närheten av bebyggelse. Vanligtvis häckar arten på landsbygden i samhällen bestående av 5-30 par. Hussvalan trivs också i tätorter, även i centrum av större städer.

Förekomst i Vasa. Observationer som tyder på häckande hussvalor i Vasa gjordes inom totalt 84 olika rutor. Arten häckar främst på strandområden i staden, men trivs också i skärgården och bostadsområden.