Förbigå menyn

Pilfink

Passer montanus

Pilfinken har en helbrun hjässa. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Tidigare har pilfinken endast häckat på Åland och i sydvästra Finland. Arten har ökat och spridit sig till ett större områden i vårt land så sent som under 1980-talet. En kraftig ökning har skett på ett par årtionden. I nuläget häckar pilfinken ända upp till den nordligaste delen av Bottenviken.

  • Längd 15 cm
  • Häckar i byggnader, holkar och i håligheter i träd
  • Stannfågel
  • Livnär sig på frön, sommartid på insekter

Livsmiljö. Pilfinken häckar helst på egnahemshusområden och i bymiljö på lands-bygden. På sådana områden har det häckande beståndet i Vasa varit störst. I centrum är pilfinken fortfarande mer sällsynt än artens ”storebror” gråsparven. Pilfinken häckar i holkar, i håligheter i träd och byggnader och på andra skyddade platser. Pilfinken har visat sig vara väldigt uppfinningsrik när det gäller boplats, de har byggt bo i rörformade bärbalkar på transformatorer, under kuporna på gatubelysning, i konstruktioner för trafikljus o.s.v.

Förekomst i Vasa. Pilfinken är en kulturfågel. Förekomsten i Vasa följer relativt väl gränsen för bebyggda områden. Under häckningstiden har gråsparven observerats i 80 undersökningsrutor. Artens häckningssäsong börjar redan tidigt i mars och samma par kan häcka två gånger under häckningssäsongen. På sensommaren visar flockar av årets kullar tydligt att arten blivit allmännare. Exempelvis observerades flockar på ca 120 individer vid Metviken och ca 60 individer på Vasklot vid kartering sommaren 2006.