Förbigå menyn

Talgoxe

Parus major

Talgoxe. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Talgoxen, som de flesta människor känner till, är en allmän art i Vasa. Den trivs i nästan alla livsmiljöer, såsom i skogar, parker och i bostadsområden. Som hålbyggare kräver arten en lämplig naturlig håla eller en holk som satts upp av människor som boplats. I stadscentum häckar talgoxen dessutom i byggnader och på liknande platser.

Under en lång tid har talgoxens häckande bestånd vuxit i hela Finland. Tillväxten antas bero på ökad vinterutfodring av fåglar och vintrarna, som p.g.a. klimatuppvärmningen, blivit allt mildare.

  • Längd 15 cm
  • Häckar i holk, trädhåla eller hålighet i byggnad
  • Huvudsakligen stannfågel
  • Livnär sig på insekter, frön, knoppar, talg, jordnötter, bär m.m.

Livsmiljö. Talgoxen trivs på kulturmark och obebodda skogsområden. Som livsmiljö godkänner den nästan alla sorts platser: parker, tomter och trädgårdar samt olika typer av skog. Tätast blir de häckande bestånden på egnahemshusområden. På sådana områden har antalet häckande par i bästa fall överskridit 20 par/ km² i Vasa.

Förekomst i Vasa. Talgoxen är allmän och har spridit sig över nästan hela Vasa. Under häckningstiden påträffades den inom ca 260 atlasrutor och till utbredningen är den en av de allmännaste fåglarna i staden. Talgoxen är lätt att få syn på t.ex. i stadens parker eller i egnahemshusområden. Arten häckar också i skärgården.