Förbigå menyn

Sothöna

Fulica atra

Sothönans bästa kännetecken är den vita pannskölden. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Sothönan hör fågelfamiljen rallar. Det är lätt att känna igen arten som har svart fjäderdräkt med en vit pannsköld. I Finland är sothönan en nykomling, som intog grunda och näringsrika sjöar i landets södra delar i början på 1900-talet. Det häckande beståndets storlek växlar märkbart från år till år och i Finland rör det sig mellan 5 000 och 10 000 par.

  • Längd 36-40 cm
  • Boet består av en stack byggd av vattenväxter i skydd av vassen
  • Flyttar i huvudsak till västra Europa och södra Skandinavien för att övervintra
  • Äter ryggradslösa smådjur som lever i vattnet, fiskyngel och vattenväxter

Livsmiljö. Sothönan häckar i näringsrika sjöar med säv och vass samt i grunda havsvikar.

Förekomst i Vasa. Under karteringarna för fågelatlasen gjordes observationer som tydde på häckning på tre platser. Störst chans att få se arten har man på Södra Stadsfjärden på vårarna.