Förbigå menyn

Frisk moskog

Den friska moskogen kan vara en riktig sagoskog med en grön och tät matta av blåbärsris. Foto Malin Henriksson

Friska moskogar är ganska skuggiga och fuktiga skogar, där granar och björkar trivs. Aspar, små rönnar och små alar hör också till de allmänt förekommande arterna. På marken dominerar blåbär tillsammans med skogsstjärna och linnea. Flera olika sorters mossor, bl.a. väggmossa och kammossa, växer i frisk moskog, men lavar saknas i den fuktiga miljön. Typiska fåglar i den här sortens skog är rödhake, koltrast, taltrast, rödvingetrast och bofink.

I Vasa är frisk moskog den vanligaste skogstypen och förekommer som större eller mindre skogspartier i de flesta stadsdelar. Stora områden med frisk moskog finns vid Molnträsket och i Öjen. Om man vill lyssna till fågelsång är det bäst att gå ut i skogen på våren och försommaren då fåglarna sjunger som ivrigast men vill man plocka blåbär får man vänta till augusti.