Förbigå menyn

Karg moskog

I karga moskogar förekommer mer lavar på marken än i torra moskogar. Bild Toni Lustila

Karg moskog är den näringsfattigaste och torraste av skogstyperna i Vasa. På marken växer lavar tillsammans med ljung, lingon och kråkbär. Det enda trädslaget som klarar sig i den torra miljön är tallen. Typiska fåglar i karga moskogar är rödstjärt, dubbeltrast, grå flugsnappare, trädpiplärka och grönsiska, men mängden häckande fåglar är mindre än i näringsrikare skogar.

Karga moskogar är väldigt ovanliga i Vasa, men förekommer som små partier i torr moskog i bland annat Böle och på Öjberget. Det är skönt att promenera i karga moskogar eftersom växtligheten på marken är lågvuxen och skogen kan besökas året runt. I september kan man plocka lingon, men skörden bli oftast större i torra moskogar.