Förbigå menyn

Skogssjöar

Skogssjö. Foto Jan Nyman.

Skogssjöar och träsk ökar mångfalden i skogsnaturen. I många fall är sjöarna viktiga lekplatser för fisk och de har ofta ett rikt fågelliv. Eftersom sjöarna är grunda och skyddade värms vattnet upp tidigare än i havet på våren och stora mängder av bl.a. abborre, mört och gädda kan vandra upp längs bäckar för att fortplanta sig. Efter leken vandrar de vuxna fiskarna ut igen och i slutet av sommaren följs de av årskullen som fått växa till sig i det lugna vattnet.

Stränderna kring småsjöar är ofta försumpade och det kan vara nästan omöjligt att ta sig till vattenlinjen. På gungflyet trivs tranbär tillsammans med starr och mossa och på torrare tuvor kan tallar eller björkar slå rot. Ifall stränderna kantas av vass eller kaveldun tyder det på mera näringsrikt vatten och växtligheten har en annan sammansättning. På lågvuxna stränder trivs tranor och ofta har varje sjö sitt eget svanpar. Andra fåglar som häckar vid skogssjöar är kricka, knipa, gräsand och skogssnäppa.

Skogssjöar är relativt sällsynta i Vasa. Större insjöar saknas helt och små sjöar och träsk förekommer i första hand i Sundom skärgård. Skogssjöarna är vackrast på hösten när gungflyet skiftar i höstfärger och tranbären är mogna.