Förbigå menyn

Kronomagasinet

Kronomagasin uppfördes under ryska tiden på 1800-talet. I magasinen tog staten emot kronoskatt i form av säd. Byggnaden på stadsstranden i Vasa har ritats av C. A. Setterberg och den stod färdig 1868.

Innanför magasinets tegelmantel finns en inre byggnad av trä. Detta byggnadssätt var en garanti för att säden hölls torr. Dessutom försvårade det skadedjurens framfart och hindrade tjuvar från att komma åt spannmålen. Byggnaden användes av Vasa militärdistrikt från 1920-talet ändra fram till tidigt 1990-tal. Försvarsmakten avstod sedermera från lokalerna som den ansåg som opraktiska, och kronomagasinet övergick i Vasa stads ägo.