Förbigå menyn

Kulturväxter i Sunnanvik

På strandremsan i Sunnanvik kan urskiljas rester av villor och trädgårdar. Därför kan där också påträffas många sådana växtarter som inte naturligt skulle förekomma på området. Oxel (Sorbus intermedia) är som vildvuxen en hotad art som klassificeras som missgynnad. I Finland växer den naturligt på Åland. Oxeln förekommer som planterad på många ställen utanför det naturliga utbredningsområdet och sprids med fåglar som äter växtens bär.

Skogsalm (Ulmus glabra) och alpklematis (Clematis sibirica), som förekommer på området, är likaså hotade, missgynnade arter i naturen. Om gamla villaträdgårdar vittnar även bland annat trädgårdsnattviol, pimpinellros, syren, krollilja, bergklint och hässleklocka som fortfarande växer på området. Där kan även påträffas äppel-, plommon- och körsbärsträd samt parklindar och sibiriska lärkar. Gamla stenfötter, -murar och -trappor samt terrasseringarna på stränderna och stenbryggorna visar var det tidigare har funnits villor och andra gårdskonstruktioner.