Förbigå menyn
Ljus

Begravningsplatsen för smådjur

Kanalbrovägen 2, Vasa

Begravningsplatsen för smådjur är avsedd som sista viloplats för bl.a. katter, hundar, gnagare, fåglar och reptiler.

Vasa stads begravningsplatser för smådjur är

 • Liselund (begravningsplatsen för smådjur, karta_Liselund.jpg).
 • Gamla Vasa (gamla begravningsplatsen för smådjur, inga nya begravningar)

Begravningsplatsen för smådjur i Liselund finns på norra sidan om Kanalbrovägen 2, längs tidigare Strandlandsvägen. Det finns skyltning till begravningsplatsen för smådjur från Kanalbrovägen (bron som går över motorvägen). Liselunds begravningsplats för smådjur har utökats under 2021-22.

Begravning på Gamla Vasas begravningsplats har avslutats under 2010. Inga fler djur kommer att begravas på området.

Om gravsättning blir aktuell, önskar vi att ni kontaktar oss senast dagen före den planerade gravsättningen så att vi kan göra nödvändiga arrangemang. Sällskapsdjurets ägare svarar för en enskild gravplats och skötseln av den.

Rör dig varsamt i parken, eftersom det kan finnas öppna gravar på området!

Observera! Vinterunderhåll endast på parkeringen.

 

Begravningsavgiften 

 • 156 € (10 år): hund/katt
 • 94 € (10 år): små sällskapsdjur (kaniner, marsvin etc.)
 • 42 € (10 år): urnor, möss, fåglar, reptiler etc.

Regler för begravningspraxis på begravningsplan för smådjur

Begravning och märkning av gravplats

 • hundar, katter och andra större sällskapsdjur begravs på samma område
 • för mindre gnagare, fåglar, reptiler osv. finns motsvarande eget begravningsområde
 • urnorna placeras på ett eget skifte
 • begravningsdjupet fastställs enligt sällskapsdjurets vikt:
  • gnagare och andra dylika små sällskapsdjur (0,3 – 0,4 m)
  • under 40 kg tungt sällskapsdjur (0,8 m)
  • över 40 kg tungt sällskapsdjur (1 m)
 • inför vintern grävs gravplatser med maskin, under den tid marken är smält kan ägaren själv utföra grävandet av graven
 • sällskapsdjuret får inte lindas i plast, täcke och pafflådor tillåts
 • gravplatsen bör alltid märkas ut, gravplatsen får inte visas genom kors
 • egna skyltar är tillåtna, högst 50 cm höga
 • på ägarens begäran kan en vit träskylt ges

Skötsel av gravplatsen

 • för gravskötseln ansvarar sällskapsdjurets ägare helt och hållet
 • du för väl skräp och avfall till de kärl som reserverats för ändamålet
 • blomplanteringar placeras i den omedelbara närheten av minnesmärket
 • ettåriga krukväxter rekommenderas, träd- och buskplanteringar är förbjudna
 • perenner, dvs. fleråriga prydnadsväxter, kan planeras ifall de är under 60 cm höga
 • graven täcks med sant eller också kan ägaren själv lägga mylla och så gräs, ägaren ansvarar för klippande av gräset t.ex. med grässax
 • skaltäcken, prydnadsstenar och dylikt får inte användas
 • träplankor, betong- och naturstenar och dylikt som används som gränsmärken är inte tillåtna

Visa på kartan

Ta kontakt

Begäran om åtgärder, underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16

Stadsträdgård på kartan

Kontoret öppet

 • Må-fre kl. 8-16