Förbigå menyn
hundar

Veterinärvård

OBS! Vaccinationseftermiddagarna på Vasas smådjursklinik och Laihelas veterinärmottagning är avbokade tills vidare. Vaccinationer med tidsbokning.

Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret. Tillsvidare gör vi ingen tandvård på kliniken.

Kommuner ordnar ofta veterinärtjänster i samarbete med grannkommuner. Kommunen erbjuder grundläggande veterinärtjänster vardagar under kontorstid och brådskande veterinärhjälp dygnet runt. Kommunen kan ha kommunala veterinärer, eller ingå avtal om tjänsterna med en privat aktör som erbjuder veterinärtjänster.

Veterinärvård i Vasa och Laihela under coronapandemin

I enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar sköter kommunveterinärerna under tiden i första hand brådskande sjukdomar hos produktions- och sällskapsdjur på så sätt att vården av produktionsdjurs sjukdomar sköts som mest brådskande.

På mottagningarna tas hygiendirektiv som getts av Institutet för hälsa och välfärd i beaktande. Vi strävar till att hålla personernas antal på kliniken så låg som möjligt. På kliniken har vi maskrekommendation och personen som för djuret får inte ha influensasymptom.

För att veterinärerna ska kunna betjäna kunderna så smidigt som möjligt, ombeds kunderna alltid först kontakta veterinären per telefon, även när det gäller tillbehörs- och foderköp, eftersom det under undantagstillståndet inte nödvändigtvis hela tiden finns personal på mottagningen.

Vasa stads smådjursklinik: Tidsbeställning och rådgivning samt förfrågningar om foder- och tillbehörsförsäljning vardagar kl. 8.00-9.30 tfn 06 325 2274.

 

Veterinärvård i Vasa

Vasa stads smådjursklinik

Veterinär Fanny Bäck

Harstadsgatan 4, 65350 Vasa (Bredvid köpcentret i Sunnanvik)
Öppet vardagar kl. 9-16
Telefontid vardagar kl. 8-9.30
Telefonnummer +35863252274

OBS! Vaccinationseftermiddagarna på Vasas smådjursklinik och Laihelas veterinärmottagning är avbokade tills vidare. Vaccinationer med tidsbokning.

Veterinärvård i Laihela och Lillkyro

Veterinärvård i Laihela och Lillkyro behandlar sällskapsdjur. Laihelas och Lillkyros veterinärsmottagning är avsedd främst för kunder från Laihela och Lillkyro.

OBS! Vaccinationseftermiddagarna på Vasas smådjursklinik och Laihelas veterinärmottagning är avbokade tills vidare. Vaccinationer med tidsbokning. 

Kontaktuppgifter:

Sari Panu, Veterinär, Miljösektorn
Junkkarintie 3 B
66400 Laihela
tel. 040 5255517
Tidsbokning vardagar kl. 8-9

På plats udda veckor mån-to och jämna veckor ti-fre

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Mottagningen i Laihela betjänar främst klienter i Laihela och Lillkyro.

Jour

Jouren är avsedd för brådskande sjukdoms- eller olycksfall och patienterna sköts i brådskande ordning.

Jouren pågår vardagar mellan kl.16 och 08 samt under veckoslutet från fredag kl. 16 till måndag kl. 08.

Samtalsavgiften är 1,527 €/min + Ina kl. 08–20 och 3,551 €/min + Ina kl. 20–08.

Som betalningsmedel går kontant betalning, bank- och kreditkort och Visa Electron. Ej faktura.

  • Område Nord (Vasa, Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vörå) tel. 0600 399 299.
  • Område Söder (Malax, Närpes, Korsnäs, Kristinestad, Kaskö) tel. 0600 399 199.

Ifall du ringer från en prepaid-anslutning, ska du försäkra dig om att du har tillräckligt med taltid laddad till din prepaid-anslutning.

Besöksavgifterna samt åtgärdsarvodena är förhöjda kvällar- och nattetid samt veckoslut och helgdagar enligt följande:

Vardagar
mån-fre kl 17:00-22:00                                 +50%
mån-fre kl 22:00-08:00                                +100 %

Lördagar, söndagar och helgdagar
kl 08:00-22:00                                                +50 %
kl 22:00-08:00                                                +100 %

Avbokning av tidsbokningen

Vänligen, avboka vid behov er tidsbokning senast föregående dag, så att vi kan erbjuda den åt någon annan som är i behov av veterinärvård.

Du kan avboka tidsbokningen genom att ringa till kliniken på numret 063252274 kl. 8-9:30, per sms till numret 0401350101 eller per e-post pia.somppi@vaasa.fi. Avbokningar till Laihelas mottagning genom att kontakta veterinären.

För tidsbokningar som inte avbokats dagen innan den bokade tiden faktureras en avgift på 38,34 euro (innehåller moms).

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Vasa stads smådjursklinik

Öppethållningstid

  • Vasa stads smådjursklinik är öppen under vardagar kl. 9-16

Veterinärernas kontaktuppgifter

Vasa stads smådjursklinik +35863252274, telefontid under vardagar kl. 8-9:30