Förbigå menyn

Information om coronaviruset

hundar

Veterinärvård

OBS! Vaccinationseftermiddagarna på Vasas smådjursklinik och Laihelas veterinärmottagning är avbokade preliminärt fram tills 31.12. Vaccinationer med tidsbokning.

Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret.

Kommuner ordnar ofta veterinärtjänster i samarbete med grannkommuner. Kommunen erbjuder grundläggande veterinärtjänster vardagar under kontorstid och brådskande veterinärhjälp dygnet runt. Kommunen kan ha kommunala veterinärer, eller ingå avtal om tjänsterna med en privat aktör som erbjuder veterinärtjänster.

Vasa stads smådjurskliniks service under tiden 18.3.­-31.12.2020


Enligt Livsmedelsverkets anvisningar sköter stadsveterinärerna under tiden 18.3.-31.12.2020 i första hand sådana sjukdomar hos produktionsdjur som kräver brådskande vård. Vid behov hänvisas brådskande sjukdomsfall bland sällskapsdjur till privat veterinärservice. Kunderna ombeds kontakta veterinären enbart per telefon.

Produktionen av veterinärtjänster och veterinärernas övervakningsarbete är med tanke på samhällets funktion kritiska uppgifter. Livsmedelsverket har 17.3. gett anvisningar för att trygga de kommunala veterinärtjänsternas kritiska uppgifter i  coronaviruset COVID-19-undantagsläget. Avsikten med anvisningarna är också att minska smittorisken för befolkningen.

I enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar sköter stadsveterinärerna under tiden 18.3.-31.12.2020 i första hand brådskande sjukdomar hos produktions- och sällskapsdjur på så sätt att vården av produktionsdjurs sjukdomar sköts som mest brådskande.

Vid behov hänvisas brådskande sjukdomsfall bland sällskapsdjur till privat veterinärservice. Icke-brådskande fall i fråga om produktions- och sällskapsdjur skjuts fram till en senare tidpunkt.

För att veterinärjouren ska kunna betjäna kunderna så smidigt som möjligt, ombeds kunderna alltid först kontakta veterinären per telefon, även när det gäller tillbehörs- och foderköp, eftersom det under undantagstillståndet inte nödvändigtvis hela tiden finns personal på mottagningen.

Smådjursklinikens tidsbeställning och rådgivning samt förfrågningar om foder- och tillbehörsförsäljning vardagar kl. 8.00-9.30 tfn 06 325 2274.

Veterinärvård i Vasa

Vasa stads smådjursklinik

Veterinär Fanny Bäck
Harstadsgatan 4, 65350 Vasa (Bredvid köpcentret i Sunnanvik)
Öppet vardagar kl. 9-16
Telefontid vardagar kl. 8-9.30
Telefonnummer +35863252274

Vaccinering av smådjur utan tidsbeställning i Vasa onsdagar kl. 14-17.

OBS! Vaccinationseftermiddagarna på Vasas smådjursklinik och Laihelas veterinärmottagning är avbokade preliminärt fram tills 31.12. Vaccinationer med tidsbokning.

Veterinärvård i Laihela och Lillkyro

Veterinärvård i Laihela och Lillkyro behandlar sällskapsdjur. Vaccinering av smådjur utan tidsreservering i Laihela på torsdagar kl. 16-17. Laihelas och Lillkyros veterinärsmottagning är avsedd främst för kunder från Laihela och Lillkyro.

OBS! Vaccinationseftermiddagarna på Vasas smådjursklinik och Laihelas veterinärmottagning är avbokade preliminärt fram tills 31.12. Vaccinationer med tidsbokning. 

Kontaktuppgifter:

Sari Panu
Junkkarintie 3 B, 66400 Laihia
telefontid vardagar kl. 8-9 tel. 040 525 5517

Mottagningen i Laihela betjänar främst klienter i Laihela och Lillkyro.

Jour

Vardagar mellan kl. 16 och 08. Under veckoslutet från fredag kl. 16 till måndag kl. 08.
Samtalsavgift är 1,527€/min + Ina mellan kl. 08–20 och 3,551 €/min + Ina mellan kl. 20–08.
Som betalningsmedel går kontant betalning, bank- och kreditkort och Visa electron.

  • Område 1 (Malax, Närpes, Korsnäs, Kristinestad, Kaskö) tel. 0600 399 199.
  • Område 2 (Vasa, Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vörå) tel. 0600 399 299.

Ifall du ringer från en prepaid-anslutning, så ska du försäkra dig om att du har tillräckligt med taltid laddad till din prepaid-anslutning.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Vasa stads smådjursklinik

Öppethållningstid

  • Vasa stads smådjursklinik är öppen under vardagar kl. 9-16

Veterinärernas kontaktuppgifter

Vasa stads smådjursklinik +35863252274, telefontid under vardagar kl. 8-9:30