Förbigå menyn
hundar

Veterinärvård

Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret.

Kommuner ordnar ofta veterinärtjänster i samarbete med grannkommuner. Kommunen erbjuder grundläggande veterinärtjänster vardagar under kontorstid och brådskande veterinärhjälp dygnet runt. Tjänsterna gäller i synnerhet nyttodjur. Kommunen kan ha kommunala veterinärer, eller ingå avtal om tjänsterna med en privat aktör som erbjuder veterinärtjänster.

Till djurens välbefinnande hör bl.a. hälsogranskningar, ID-märkningar, tandvård, vaccineringar, behandling av akuta sjukdomsfall, laboratorieundersökningar och djurskyddsinspektioner. I Vasa sköter övervakningsveterinären djurskyddsärenden.

Veterinärvård i Vasa

Vasa stads smådjurklinik behandlar sällskapsdjur. Vaccinering av smådjur utan tidsbeställning i Vasa onsdagar kl. 14-17.

Kontaktuppgifter:

Vasa stads smådjursklinik

Tiina Anttila och Nina Haglund
Harstadsgatan 4, 65350 Vasa
Vardagar kl. 9-16 tel. 06 325 2274

Vasa stads smådjurskliniken har telefontider under vardagar kl. 9-10 och kl. 13.15-14.

Veterinärvård i Laihela och Lillkyro

Veterinärvård i Laihela och Lillkyro behandlar sällskapsdjur. Vaccinering av smådjur utan tidsreservering i Laihela på torsdagar kl. 16-17. Laihelas och Lillkyros veterinärsmottagning är avsedd främst för kunder från Laihela och Lillkyro.

Kontaktuppgifter:

Sari Panu
Junkkarintie 3 B, 66400 Laihia
telefontid vardagar kl. 8-9 tel. 040 525 5517

Mottagningen i Laihela betjänar främst klienter i Laihela och Lillkyro.

Jour

Vardagar mellan kl. 16 och 08. Under veckoslutet från fredag kl. 16 till måndag kl. 08.
Samtalsavgift är 1,527€/min + Ina mellan kl. 08–20 och 3,551 €/min + Ina mellan kl. 20–08.
Som betalningsmedel går kontant betalning, bank- och kreditkort och Visa electron.

  • Område 1 (Malax, Närpes, Korsnäs, Kristinestad, Kaskö) tel. 0600 399 199.
  • Område 2 (Vasa, Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vörå) tel. 0600 399 299.
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Veterinärernas gemensamma e-post

Vasa stads smådjursklinik

Veterinärernas kontaktuppgifter

Vasa stads smådjurskliniken har telefontider under vardagar kl. 9-10 och kl. 13.15-14.