Förbigå menyn

Anpassad idrott

Med anpassad idrott avses idrott för sådana personer som på grund av sjukdom, handikapp eller begränsad funktionsförmåga har svårigheter att idrotta och använda allmän idrottsservice eller för vilka idrotten har en särskild betydelse med tanke på hälsa och rehabilitering.

Följande kort kan användas vid betalning av deltagaravgift till de avgiftsbelagda motionsgrupperna: motionskort (44€ / säsong) och till vattengymnastik anpassad idrotts simkort ( 44€ / säsong).
OBS! Försäljningen av motionskort, säsongdekaler och engångsbiljetter börjar vecka 1.

Kort och säsongsdekaler säljs i Vasa simhalls kassa, på medborgarinfon ( i Vasa huvudbibliotek) och samserviceenheten i Lillkyro.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Ansvarig Idrottsinstruktör Theresa Ditzler