Förbigå menyn
apsi ja aikuinen päiväkodin pihalla

Daghem

I Vasa finns det finska, svenska och tvåspråkiga daghem.

För småbarnspedagogiken för barn under skolåldern ansvarar utbildad personal vid daghemmen. I den målinriktade och systematiska verksamheten beaktas barnets ålder, barnet som individ och olika utvecklingsbehov.

Daghemmen är öppna kl. 6.30-17. Vård på kvällen ordnas vardagar till kl. 22 vid Klemettilän päiväkoti och till kl. 21 vid Villin lännen päiväkoti. För de barn som behöver vård på kvällar, nätter och veckoslut ordnas vården vid Rödluvans daghem som är ett skiftesvårdsdaghem.

Om familjerna vill kan de också ansöka om en småbarnspedagogikplats vid ett privat daghem med en servicesedel.

I Vasa erbjuds vid daghemmen också svenskt språkbad och småbarnspedagogik på ett främmande språk.

Daghemmen områdesvis