Förbigå menyn
Kollektivtrafik

FPA:s biljett med skolresestöd

FPA:s biljett med skolresestöd, som laddas på Waltti-kortet, är avsedd för studerande på andra stadiet (gymnasium, yrkesskola e.d.), vilka får FPA:s skolresestöd. Stödet beviljas fr.o.m. 1.8.2021 för resor som är längre än 7 km.

Grunderna för beviljandet av biljetten fastställs i lagen och förordningen om stöd för skolresor. Mer detaljerad information finns på FPA:s och Waltti webbsidor

Waltti-kortet är den primära biljetten för skolresestöd i Vasa och Lillkyroområdet. En biljettprodukt från Matkahuolto blir aktuell först om en studerande inte kan resa i båda riktningarna mellan skolan och hemmet med Waltti-turer.

Studerande som är berättigade till avgiftsfri utbildning

Studerande som omfattas av den nya läropliktslagen är berättigade till avgiftsfri utbildning. Du kan få skolresestöd om din skolväg i en riktning är minst 7 kilometer. Kontrollera på FPA:s webbsidor om dina studier berättigar till skolresestöd.

Läroanstalten utreder en studerandes möjlighet att använda den befintliga kollektivtrafiken och ger ett köpintyg för den färdsättsmodell som är möjlig för den studerande. Läroanstalten ger även guidning i ärenden som rör utredning av färdsätt och ersättningar.

Studerande som inte är berättigade till avgiftsfri utbildning

Du kan få skolresestöd om din skolväg i en riktning är minst 10 kilometer. Kontrollera mer detaljerade villkor på FPA:s webbsidor.

Kundservicens kontaktuppgifter:

Busskort, hittegods och linje- och tidtabellsinformation

Liftis kundservicestället
Köpcentrum Rewell, 2 vån.
Öppet vardagar kl. 10:00 – 17:00
Tidtabellsinformation

Vekka Group Oy
Tfn. 03 622 650
asiakaspalvelu.vaasa@vekkagroup.fi
www.vekka.fi