Förbigå menyn
Kollektivtrafik

Bussbiljetter och försäljningsställen

I Vasa lokaltrafikbussar kan man åka med engångsbiljett och med Waltti-säsong- och värdekort. Engångsbiljetten kan köpas med kontanter i bussen.

Biljetter som kan laddas på Waltti-kortet

Endera en säsongsbiljett eller en summa kan laddas på Waltti-kortet.

En säsongsbiljett berättigar till ett obegränsat antal resor och är i kraft 30 dagar efter att den använts första gången. Kortet är personligt.
Kortet kan laddas med en önskad summa – minimisumman som kan laddas är 10 euro och maximisumman 200 euro. När biljetten används dras priset för resan bort i enlighet med prislistan. Kortet är personligt.

Waltti-kortets försäljnings- och laddningsställen i Vasa

Prislista

Prislista (pdf)

Kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning € Enkelbiljett Dygnsbiljett
A-zone 1,50 5,20

Bytesrätten i Vasas lokaltrafiks bussar är en timme. Kortet bör stämplas då man kommer in i bussen på nytt, men avgiften tas inte inom bytesrättstiden.

Värdebiljett

Värdebiljett € Vuxna Studerande Seniorer 70+ Ungdomar/barn
1 zone 1,33 1,00 1,00 0,80
2 zone 2,77 2,50 2,50 1,75
3 zone 4,20 4,00 4,00 2,70

Bytesrätten i Vasas lokaltrafiks bussar är en timme. Kortet bör stämplas då man kommer in i bussen på nytt, men avgiften tas inte inom bytesrättstiden.

Ett ny Waltti-kort kostar 5 euro. Korten återinlöses ej.

Enkelresa

Kontanter € Vuxna Ungdomar/barn
1 zone 2,00 1,70
2 zone 4,50 2,50
3 zone 5,20 2,70

Bytesrätt är en timme.

Mobilbiljett

Enkelbiljett € Vuxna Ungdomar/barn
1 zone 3,00 1,50
2 zone 4,00 2,00
3 zone 5,00 2,50

 

Dygnsbiljett € Vuxna Ungdomar/barn
1 zone 5,20 3,00
2 zone 6,20 4,00
3 zone 7,20 5,00

Säsongsbiljett

Waltti-kort och mobilbiljett € Vuxna Studerande Ungdomar/barn
1 zone 35,00 29,00 23,00
2 zone 50,00 41,50 33,00
3 zone 65,00 54,00 43,00

0–6-åringar åker buss gratis i sällskap med en betalande passagerare. Barn i åldern under 7 år som åker buss ensamma behöver en barnbiljett.

En säsongsbiljett berättigar till ett obegränsat antal resor och är i kraft 30 dagar efter att den använts första gången.

Ungdomar/barn 7-18 -åringar
Vuxna 18-åringar och äldre
Studerande 18-åringar och äldre

Veteraner och deras maka/make 0 €

Kollektivtrafikens zoner i Vasaregionens

Waltti-kortet gäller A, B och C zoner.

A-zoner: Vasa, Smedsby

B-zoner: Veikars

C-zoner: Lillkyro

Kolla här Vasas zoner eller rutter och zoner

Ofta frågat om Waltti-kortet

Waltti-resekortet är landsomfattande och med kortet kan man även åka buss i andra städer som använder Waltti-systemet.

Hur fungerar nätbutiken Waltti?

Endera en säsongsbiljett eller en summa kan laddas på Waltti-kortet och ett nytt kort kan beställas på adressen www.waltti.fi/. Resekortet kan laddas i Waltti-nätbutiken även utan registrering, laddningen kan ske med hjälp av resekortets nummer och val av eget trafikeringsområde. Till ett registrerat användarkonto kan flera kort anslutas.

Klicka här för anvisningar om Waltti-nätbutiken (pdf)

Hur ska jag välja zoner?

När du reser inom Vasa, förutom Lillkyro, välj zon A-A. När du reser till Lillkyro, välj zon A-C. Säsongbiljetter gäller inte utanför den valda zonen men med värde som är laddat på ett kort kan man resa från en zon till en annan. När du ska resa från en zon till en annan med en värdebiljett, informera chauffören om saken, varvid chauffören väljer zonerna och debiterar rätt belopp för värdebiljetten.

Varför aktiveras en nätladdning inte alltid genast i bussen?

Är betalningen slutförd? När en laddning har lyckats sänds ett kvitto på laddningen till din e-post när betalningen är gjord.
Har kortet laddats efter klockan 22.00? Det är möjligt att uppgifterna inte är uppdaterade i inkasseringsapparaten på busslinjen genast på morgonen utan att de uppdateras först på ändhållplatsen.
Kortet kan vara sönder eller så kan ett kort med ett annat nummer än det som är i användning ha laddats.
Observera att ett köp via nätladdning måste aktiveras på kortet inom 30 dagar från köpögonblicket.

Mobilapp för Waltti-kortavläsning

Som Waltti-kund kan du nu om du så vill ta i bruk en mobilapp för avläsning av Waltti-kortet. Med den kan du snabbt och behändigt kontrollera hur länge resekortet Waltti och engångskortet är i kraft.

Waltti-kortläsarappen är gratis och den kan laddas ner från Google Play.
Applikationen fungerar i telefoner och surfplattor med NFC-egenskap och Android-operativsystem. (NFC = Near Field Communication = närfältskommunikation). När du med en telefon med NFC-egenskap rör vid Waltti-kortet, visar Waltti-kortläsaren gällande perioder, det återstående värdet, den senaste värdebiljetten samt de föregående resorna med resekortet.

Med applikationen kan du även sända kvitto på den senaste värdebiljetten till din egen e-post.

Applikationen avläser enbart Waltti-rese- och engångskort.

Kan Waltti användas på alla busslinjer i Vasa?

Med Waltti-kortet kan man åka buss i Vasas interna trafik på linjerna 1-5 och 7-15 samt specialturerna E1-E4. Waltti-kortet kan även användas i servicebussarna 1, 2 och 3. Med Waltti kan man även åka till Lillkyro med Wiik & Ströms linje 40 och linje 6 inom Vasa. När du ska resa med värdekort, informera chauffören om saken, varvid chauffören väljer de rätta zonerna.

Waltti-biljetter är inte i bruk i handikappsservicens transporter.

Läs mera www.waltti.fi!

Företag och bolag

Resekortet Waltti-innehavarkort kan skaffas av företag och bolag till de anställdas disposition. Waltti-innehavarkortet kan användas av vem som helst. Ansvaret för Waltti-innehavarkort bärs alltid av den som har kortet. Företaget eller bolaget bär ansvar för de kort som det har anskaffat och för de resor/det värde som är laddat på korten. Vasa stad är inte skyldig att ersätta förlusten av Waltti-innehavarkort om kortet försvinner. Korten kan köpas från Liftis-kundservicestället.

  • Evenemangsbiljetten för Vasaregionens kollektivtrafik kombinerar kollektivtrafikbiljetten med en inträdesbiljett till ett evenemang.

  • FPA:s biljett med skolresestöd, som laddas på Waltti-kortet, är avsedd för studerande på andra stadiet (gymnasium, yrkesskola e.d.), vilka får FPA:s skolresestöd. Stödet beviljas fr.o.m. 1.8.2021 för resor som är längre än 7 km.

  • Du kan betala biljetten i Vasas kollektivtrafik smidigt, snabbt och tryggt med kontaktlös betalning.

  • Från och med 28.10.2019 kan du inom Vasa kollektivtrafik betala bussresan med mobilen. Mobilbiljetter köps via applikationen Waltti Mobiili.