Förbigå menyn

Kontaktlös betalning i Vasas kollektivtrafik

Du kan betala biljetten i Vasas kollektivtrafik smidigt, snabbt och tryggt med kontaktlös betalning.

Kontaktlös betalning underlättar betalningen av bussbiljetten och gör betalningen snabbare. I första skedet fungerar kontaktlös betalning inom zon A med Visa-, Visa Electron-, Mastercard- och Eurocard-kort som har kontaktlös betalning-funktionen. Senare utvidgas kontaktlös betalning till de andra zonerna och  betalningsalternativen utökas med Apple Pay och Google Pay.

Förbered dig på att tills vidare använda ett alternativt betalningssätt

För närvarande har inte alla Liftis bussar kontaktlösa betalterminaler. Leveranserna av anläggningarna har försenats till följd av en global komponentbrist. När du stiger på bussen ska du förbereda dig på att betala genom att använda ett alternativt betalningssätt. I Lifti kan du betala resan kontant, med Waltti-resekortet eller med en mobilbiljett. Att bussen saknar en kontaktlös betalterminal berättigar inte till gratisresor, ersättningar i efterskott och inte heller till förlängningar av giltighetstiden för biljetter som köpts med ett annat betalningssätt.

Kontaktlös betalning har ett dagligt avgiftstak

I bussar har till kontaktlös betalning anslutits ett avgiftstak, vilket innebär ett fast, till dagen bundet pris. Avgiftstaket är det maximibelopp som kan debiteras av kunden under en dag, d.v.s. mellan kl. 00.00 och 23.59.

Fastän du skulle använda kortet i bussens fjärravläsare tiotals gånger om dagen, betalar du för högst en dagbiljett.

Senare kommer avgiftstaket att utvidgas från engångs- och dagbiljetter till veckobiljetter.

På grund av avgiftstaket kan du betala endast dina egna resor med kontaktlös betalning. Bankkortet är din personliga bussbiljett. Om du på samma gång vill betala flera personers resa kan du för köp av bussbiljetterna använda ett annat bankkort, Waltti-kortet, Waltti-mobilen eller betala kontant.

Så här betalar du bussresan med kontaktlös betalning

  1. Välj tryckknappen ”kontaktlös betalning” på rutan.
  2. I Vasa är endast zon A i användning i början, så du behöver inte välja zon skilt.
  3. Ställ betalkortet i kodavläsaren på fjärravläsarens vänstra sida. Om betalningen lyckas, meddelar kodavläsaren resezonerna och på rutan syns OK.

 

Prislista och granskning av betalningstransaktion

Priset för en engångsbiljett som har köpts med kontaktlös betalning är inom zon A 1,50 €. En dagbiljett kostar 5,20 €. Du kan bekanta dig med prislistan här.

Med betalkortet betalar man alltid då man stiger på bussen. Systemet kontrollerar att bytesförbindelsen är i kraft och debiterar inte för en resa som har gjorts inom bytestiden.

Du kan granska betalningstransaktionerna och printa ut ett kvitto på resor som du har betalat med betalkort i efterskott genom att registrera dig med betalkortets nummerserie på debitsidan i kundportalen på adressen  lifti.littlepay.com

Om det inte finns täckning på betalkortet när du köper biljetten, godkänner apparaten inte kortet. Om systemet inte kan debitera för en resa som redan har gjorts överförs kortet till en spärrlista och man kan inte resa med kortet på nytt innan de resor som inte har debiterats kan debiteras från kortet. Efter debiteringen kan man igen resa med kortet som normalt.