Förbigå menyn
Läkaren undersöker patienten

Arbetsförmåga och hälsa

På den här sidan hittar du länkar till service som gäller arbetsförmåga och hälsa.

Social- och hälsovårdstjänster

I Österbotten finns alla social- och hälsovårdstjänster under samma digitala tak från och med 1 januari 2022.

Österbottens välfärdsområde

Jag behöver hjälp för att stödja min arbetsförmåga

Ibland kan du vara i en situation där dina chanser att få ett jobb eller behålla ditt jobb är nedsatt. Du kan få hjälp till din situation till exempel genom arbetsträning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Läs mer

Vid arbets- och näringsbyråerna arbetar utsedda samordnare för arbetsförmågan. De hjälper arbetsgivare att sysselsätta partiellt arbetsförmögna arbetstagare och stödjer arbetstagarna i ärenden som gäller arbetsförmåga och sysselsättning. Samordnaren för arbetsförmågan är således ditt stöd i alla skeden till exempel när det gäller för dig att hitta sysselsättning eller stanna i arbetslivet.

Se kontaktuppgifter här.

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Om du inte har arbetat på länge kan du få möjlighet att delta i sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, det vill säga TYP. TYP kan vara den rätta tjänsten för dig om svårigheterna i anslutning till din sysselsättning inte endast orsakas av brist på arbetsplatser eller kunnande, utan du har problem med din livskompetens eller begränsningar i din funktionsförmåga. Du kan också få hjälp om du av andra orsaker har nedsatt arbetsförmåga.

Läs mer