Förbigå menyn
Kvinnor i samtal

Projekt som stöder sysselsättningen

I Vasaregionen satsar man starkt på utveckling av tjänster och social gemenskap. Det finns på gång många olika projekt, här under finner du pågående sysselsättningsfrämjande projekt inom vårt område.

Arbetsförmåga och delaktighet

TEO -projektet. Arbetsförmåga och livskraft från delaktighet

Projektet har avslutats. (Länken ska updaterats snart Läs mer)

Prima Botnia projekt

Österbottens välfärdsområdes projekt heter Prima Botnia – Välmående Österbotten.

Den första ansökningsomgången genomfördes i början av 2022 och gäller för år 2022. Den andra ansökningsomgången genomförs under hösten 2022 och gäller för åren 2023-2025.

År 2022 har projektet två målgrupper. Den ena målgruppen är unga och unga vuxna personer som har redan identifierade eller oidentifierade mentala störningar eller missbruksstörning. Den andra målgruppen är äldre som har ett konstaterat eller ett dolt behov av stöd, vård eller rehabilitering av den fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmågan.

Läs mera

För nyanlända i Finland

Welcome Steps

Syftet med projektet är att främja integrationen och etableringen av alla invandrare i Vasa med ett samarbetsnätverk samt utveckla tillgången till och effektfullheten för handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel. Målet är även att utveckla digitaliseringen och tillgängligheten beträffande Welcome Offices handlednings- och rådgivningstjänster.
Läs mer

Stöd till jobbsökning genom projekt

Silta – Bron

Den aktiva verksamheten för projektet kommer att starta våren 2024. Läs mer.

Vasa Settlements URA-tjänster

Vasa Settlements URA-tjänster är ett sysselsättningsprojekt som Österbottens arbets- och näringsbyrå och Vasa stad tillsammans finansierar. Vi hjälper långtidsarbetslösa arbetssökande hitta praktikant- och lönesubventionsarbetsplatser.
Läs mer

Jobb Point

Jobb Point är ett projekt där målet är att hitta kunnig arbetskraft till företagen i Österbotten.
Via projektet kan du som arbetssökande få hjälp med att hitta ett arbete. Vi hjälper även dig som vill byta bransch med att hitta rätt utbildning samt hjälper till med att höja din kompetens.
Läs mer

Prima Botnia projekt

Österbottens välfärdsområdes projekt heter Prima Botnia – Välmående Österbotten.

Den första ansökningsomgången genomfördes i början av 2022 och gäller för år 2022. Den andra ansökningsomgången genomförs under hösten 2022 och gäller för åren 2023-2025.

År 2022 har projektet två målgrupper. Den ena målgruppen är unga och unga vuxna personer som har redan identifierade eller oidentifierade mentala störningar eller missbruksstörning. Den andra målgruppen är äldre som har ett konstaterat eller ett dolt behov av stöd, vård eller rehabilitering av den fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmågan.

Läs mera

Föregångarna

Föregångarna hjälper dig att komma vidare vad gäller arbete, studier och sociala sammanhang. Nyckelorden i verksamheten är IRHV som står för information, rådgivning, handledning och vägledning.
Läs mer

 

För ungdomar

Ungdomsverkstaden Varikko

Verkstaden Varikko är avsedd för unga Vasabor i åldern 15–28 år, vilka saknar stöd för livskompetensen eller planeringen av sin framtid.
Läs mer

Verkstaden Spurtti

Verkstaden Spurtti är avsedd för i åldern 15–29 utanför studie- och arbetslivet och som behöver speciellt stöd före studier, arbetsliv eller andra tjänster.
Läs mer

Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ

Hjälper i åldern 14-29 invandrare att söka jobb.

Läs mer