Förbigå menyn
Kvinnor i samtal

Projekt som stöder sysselsättningen

I Vasaregionen satsar man starkt på utveckling av tjänster och social gemenskap. Det finns på gång många olika projekt, här under finner du pågående sysselsättningsfrämjande projekt inom vårt område.

Arbetsförmåga och delaktighet

TEO -projektet. Arbetsförmåga och livskraft från delaktighet

Vill du hitta något trevligt att göra, är vardagen utmanande?

Delaktighetens vardagsrum är öppet från tisdag till torsdag kl. 10.00-14.00. Droppa in på kaffe, bekanta dig med oss och våra aktiviteter! Handelsesplanaden 4, 65100 Vasa, 2. Våningen.
Läs mer

Projektet Stöd för arbetsförmågan

I Vasa förverkligas ett projekt för Stöd för arbetsförmågan hos delvis arbetsföra personer samt modellen för stödd sysselsättning i Vasa under åren 2021-2022. Projektet är en del av det nationella arbetsförmågeprogrammet, som social- och hälsovårdsministeriet förverkligar tillsammans med arbets- och näringsministeriet under åren 2019-2023. Den primära målgruppen är de delvis arbetsföra som är i arbetsålder.
Läs mer

För nyanlända i Finland

Welcome Steps

Syftet med projektet är att främja integrationen och etableringen av alla invandrare i Vasa med ett samarbetsnätverk samt utveckla tillgången till och effektfullheten för handlednings- och rådgivningstjänster med låg tröskel. Målet är även att utveckla digitaliseringen och tillgängligheten beträffande Welcome Offices handlednings- och rådgivningstjänster.
Läs mer

Stöd till jobbsökning genom projekt

Vasa Settlements URA-tjänster

Vasa Settlements URA-tjänster är ett sysselsättningsprojekt som Österbottens arbets- och näringsbyrå och Vasa stad tillsammans finansierar. Vi hjälper långtidsarbetslösa arbetssökande hitta praktikant- och lönesubventionsarbetsplatser.
Läs mer

Jobb Point

Jobb Point är ett projekt där målet är att hitta kunnig arbetskraft till företagen i Österbotten.
Via projektet kan du som arbetssökande få hjälp med att hitta ett arbete. Vi hjälper även dig som vill byta bransch med att hitta rätt utbildning samt hjälper till med att höja din kompetens.
Läs mer

Projektet Stöd för arbetsförmågan

I Vasa förverkligas ett projekt för Stöd för arbetsförmågan hos delvis arbetsföra personer samt modellen för stödd sysselsättning i Vasa under åren 2021-2022. Projektet är en del av det nationella arbetsförmågeprogrammet, som social- och hälsovårdsministeriet förverkligar tillsammans med arbets- och näringsministeriet under åren 2019-2023. Den primära målgruppen är de delvis arbetsföra som är i arbetsålder.
Läs mer

Föregångarna

Föregångarna hjälper dig att komma vidare vad gäller arbete, studier och sociala sammanhang. Nyckelorden i verksamheten är IRHV som står för information, rådgivning, handledning och vägledning.
Läs mer

TOIVOA- projektet

TOIVOA- projektet (förkortat enligt de finska orden för arbetsförmåga, kompetens, entusiasm, styrka och framgång) har som första mål sysselsättning. Målet är att uppdatera den arbetssökandes/arbetsprövarens/ arbetstagarens arbetslivsfärdigheter och beredskap att söka arbete samt att förstärka yrkeskunnandet och färdigheterna i social interaktion.
Läs mer (bara på finska)

För ungdomar

Ungdomsverkstaden Varikko

Verkstaden Varikko är avsedd för unga Vasabor i åldern 15–28 år, vilka saknar stöd för livskompetensen eller planeringen av sin framtid.
Läs mer

Verkstaden Spurtti

Verkstaden Spurtti är avsedd för i åldern 15–29 utanför studie- och arbetslivet och som behöver speciellt stöd före studier, arbetsliv eller andra tjänster.
Läs mer