Förbigå menyn
Nainen meren äärellä

Vasa stads lediga arbetsplatser

Vasa stad är en av de största arbetsgivarna i regionen och erbjuder möjligheter för många slags yrkesmänniskor.

Vi behöver hela tiden nya kunniga krafter – arbetstagare, vikarier och praktikanter. Inom staden kan man också söka sommarjobb, civiltjänst, lönesubventionerat arbete eller bekanta sig med arbetslivet. Ett mångsidigt urval av arbetsuppgifter inom olika branscher erbjuds, allt från lärare till idrottsplatsskötare och från sekreterare till scenograf. Bekanta dig med Vasa stads lediga arbetsplatser i Kuntarekry.

En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.

 

Arbete hos staden

Arbete för en bra vardag

Möjligheten att skapa en trivsam och trygg vardag för invånarna är en sak som många av de som arbetar hos oss sätter värde på i sitt arbete. Som Vasa stads arbetstagare gör du ett betydelsefullt arbete: du är med och gör Vasa till en stad där det är bra för människorna att leva, arbeta och studera.

Vår utgångspunkt är att få fram den bästa potentialen i våra arbetsgemenskaper genom att uppmuntra och stöda, därför satsar vi på förmansarbete och coachande ledarskap.

De teman som är viktiga för vår arbetsgemenskap kommer fram i våra gemensamma värdelöften, där vi förbinder oss att agera målinriktat, värdesätta och utveckla oss själva samt lyssna på och uppmuntra andra (Arbetstagarens värdelöfte 2019).

Förutom bra arbetskamrater erbjuder vi som anställningsförmåner bl.a. motionsverksamhet och kultur samt andra förträffliga fördelar som garanterar framgångsrika karriärvägar:

 • en utsiktsplats över uppgifterna i kommunbranschen i en kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad arbetsgemenskap
 • högklassiga utbildningar på många olika områden, introduktion, handledningsprogram och möjlighet till arbetsrotationer för att utveckla det egna kunnandet
 • kultur- och motionsförmånen Epassi,
 • motionsglädje med gratis Välmående Vasa-motionsgrupper och konditionskampanjer samt rabatter på inträdesavgifterna till gym och till simhall.
 •  förmånliga kulturupplevelser på teaterföreställningar, konserter, museer och många evenemang
 • heltäckande företagshälsovårdstjänster vid TT-Botnia Företagshälsovård, där man satsar speciellt på övervakning och främjande av våra arbetstagares välmående
 • balans mellan arbete och fritid, så att livet också består av annat än arbete! Vi strävar efter att hålla arbetstiderna regelbundna och på flera områden finns det möjlighet till flexibla arrangemang.

Välkommen att arbeta hos Vasa stad!

Så här söker du arbete hos oss

Alla lediga arbeten inom Vasa stad finns i Kuntarekry-tjänsten. Ansökningar till ordinarie uppgifter och visstidsuppgifter samt vikariat görs också i Kuntarekry.

Till arbeten med lönesubvention, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet söker man via stadens egna kanaler. Du kan läsa mer om dessa i avsnittet Stödande av sysselsättning.

I Vasa stad arbetar 3500 anställda.

Så här rekryterade vi år 2021:

 • 792 jobb
 • 462 ordinarie, 329 för viss tid
 • 6108 sökande (av vilka 70 % var kvinnor och 30 % män)
 • 227 tjänster,565 anställningsförhållanden
 • Fördelning enligt modersmål: Finska 64 %, svenska 29 %, annat 7 %
 • 215 olika yrkesbeteckningar
 • 16 rekryteringar med anonym ansökan

Sysselsättningsservicen

Till lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet ansöks via stadens egna kanaler. Du kan läsa mera om dessa under avsnittet Stödande av sysselsättning

Anonym rekrytering

Vi strävar efter att öka mångformigheten bland personalen genom att fästa större uppmärksamhet vid rekrytering och sysselsättning av personer med olika bakgrund och olika livssituationer. Vi gynnar anonym rekrytering.

Våra dörrar är öppna för personer med olika bakgrund – vi tror att mångformighet är en rikedom, vilket även beaktas då arbetsmetoder och tjänster utvecklas.

Anonym rekrytering innebär att sökandenas personuppgifter inte syns i ansökningarna när förmannen går igenom potentiella kandidater för intervjun. Den information som finns till påseende, t.ex. arbetserfarenheten, uppmuntrar till att fästa uppmärksamhet vid det kunnande som krävs för uppgiften och är väsentligt med tanke på stadens strategi. Anonymiteten minskar bland annat köns- och åldersdiskriminering.

Rekryteringsservice

Vasa stads rekryteringsservice stöder arbetssökande och stadens olika serviceområden i frågor som gäller rekryteringen. Om du har något att fråga om stadens rekrytering kan du kontakta vår rekryteringsenhet rekrytointi@vasa.fi

Ekosystem för sysselsättning

Under våren 2020 började NTM-centralen i Österbotten bygga upp ett ekosystem för sysselsättning. Målet är en regional samarbetsmodell för övergripande skötsel av sysselsättningen. En gemensam nätverksbaserad handlingsmodell tjänar både den offentliga och privata sektorn bättre och gör vägen till sysselsättningstjänster tydligare för arbetssökanden.

Samarbetsnätverket stöder arbetssökanden

Den centrala tanken med ett ekosystem för skötsel av sysselsättningen är ett samarbete som bygger på nätverk. Arbetssökande erbjuds aktivt olika alternativ bland tjänster som gäller arbete, företagande, utbildning och vardagskompetens i samarbete med olika aktörer. I tillämpningen av ekosystemet för sysselsättningen har man valt att utveckla servicevägar för långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra, unga, invandrare och uppsagda.

NTM-centralen i Österbotten, Österbottens arbets- och näringsbyrå och Vasa stad har bjudit in alla centrala aktörer i regionen, bl.a. Österbottens förbund, FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, utbildningsorganisationerna, utvecklingsbolaget, företagarorganisationen, Österbottens handelskammare och den tredje sektorn för att det ska vara möjligt att bygga upp servicevägarna. Målet för ekosystemets verksamhet är att utveckla snabba servicevägar till sysselsättning för kundgrupperna på ett sådant sätt att kunden inte kommer av servicevägen t.ex. när kunden går från en tjänst och organisation till en annan.

Mer information:

Projektledare Mira Pihlaja, tfn o40 484 1355, email: mira.pihlaja@vaasa.fi

Överdirektör för NTM-centralen i Österbotten Timo Saari, tfn 0295 028 501

Vasa stadsdirektör Tomas Häyry, tfn 040 540 5412

 • Lycka är att jobba med barn: i Vasa behöver vi fler entusiastiska, yrkeskunniga personer inom småbarnspedagogiken som är intresserade av att utveckla sitt arbete!

 • Hör du kallelsen till världens viktigaste jobb? Vad bra, du hörde rätt! Här i Vasa behöver vi flera ivriga yrkesmänniskor inom social- och hälsovårdssektorn som är genuint intresserade av att hjälpa människor. Vårt mål är att vara världens lyckligaste stad och just din arbetsinsats saknar vi för att kunna sörja för stadsbornas hälsa och välmående på bästa möjliga sätt!

 • Vasa stad erbjuder studerande vid högskolor, universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter många möjligheter att få arbetsplatspraktik och göra lärdomsprov.

 • Varje år erbjuder vi hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns i daghem, grönområdesenheten, bibliotek och museer.

 • Vid sidan av de ordinarie anställda sysselsätter vi nästan 300 vikarier varje månad: de behövs varje dag för många olika uppgifter.

Sociala medier

🦋Haluaisitko vaikuttaa työlläsi aidosti ihmisen arkeen?🦋 Vaasan kaupungin nuorisopalvelut hakee erityisnuoriso-ohjaajaa määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 1.9.2022-31.3.2023. Vaasan kaupungilla on ollut etsivää nuorisotyötä vuodesta 2011 valtion avustuksella. 💑 Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille💑 💗 Liity joukkoomme tekemään työtä, jolla on merkitystä!💗 Lue lisätietoja ja hae viimeistään 25.8.2022 👉 https://bit.ly/3QDz0E9 #vaasa #rekrytointi #nuoret #maailmanonnellisinkaupunki *** 🦋 Vill du på riktigt påverka människors vardag genom ditt arbete? 🦋 Vasa stads ungdomsservice söker en specialungdomsledare till tidsbundet vikariat för tiden 1.9.2022-31.3.2023. Vasa stad har haft uppsökande ungdomsarbete sedan år 2011 med hjälp av statsunderstöd. 💑 Det uppsökande ungdomsarbetets uppgift är att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden. 💑 💗Kom med i vår grupp och utför ett meningsfullt arbete! 💗 Läs mera och sök senast 25.8.2022👉 https://bit.ly/3QmMjJp #vasa #rekrytering #ungdomar #världenslyckligastestad
12.08.2022 - 12:00

RekryVaasa

Olisiko tässä sinulle uusi ura? ⭐ 💦Vaasan Vesi hakee johtajaa vakinaiseen virkaan! 💎Liikelaitoksen johtajan tehtävässä johdat ja kehität Vaasan Veden toimintaa johtokunnan alaisuudessa, huolehdit talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Teet yhteistyötä muiden kaupunkiympäristön tulosalueiden kanssa ja olet myös osa toimialan johtoryhmää. 💙Tarjoamme monipuolisen työn, jossa on mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen yhdessä sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. ⭐️Jos kiinnostuit, tutustu tehtävään tarkemmin ja hae paikkaa viimeistään 26.8: 👉https://bit.ly/3vMHDVb #vaasa #rekrytointi #MaailmanOnnellisinKaupunki ************************'' Skulle det här kunna vara en ny karriär för dig? ⭐️ 💦Vasa Vatten söker en direktör till en ordinarie tjänst. 💎I uppgiften som affärsverksdirektör leder och utvecklar du Vasa Vattens verksamhet underställd direktionen, sköter ekonomi- och personalförvaltningen samt ordnandet av den interna kontrollen. Du samarbetar med stadsmiljösektorns övriga resultatområden och du ingår också i sektorns ledningsgrupp. 💙Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete, där det är möjligt att arbeta självständigt och utveckla verksamheten tillsammans med en engagerad och yrkeskunnig personal. ⭐️Är du intresserad, så bekanta dig närmare med uppgiften och sök platsen senast 26.8. 👉https://bit.ly/3bEHRqs #vasa #rekrytering #VärldensLyckligasteStad
08.08.2022 - 11:00

RekryVaasa