Förbigå menyn
Nainen meren äärellä

Vasa stads lediga arbetsplatser

Vasa stad är en av de största arbetsgivarna i regionen och erbjuder möjligheter för många slags yrkesmänniskor.

Vi behöver hela tiden nya kunniga krafter – arbetstagare, vikarier och praktikanter. Inom staden kan man också söka sommarjobb, civiltjänst, lönesubventionerat arbete eller bekanta sig med arbetslivet. Ett mångsidigt urval av arbetsuppgifter inom olika branscher erbjuds, allt från lärare till idrottsplatsskötare och från sekreterare till scenograf. Bekanta dig med Vasa stads lediga arbetsplatser i Kuntarekry.

En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.

 

Arbete hos staden

Arbete för en bra vardag

Möjligheten att skapa en trivsam och trygg vardag för invånarna är en sak som många av de som arbetar hos oss sätter värde på i sitt arbete. Som Vasa stads arbetstagare gör du ett betydelsefullt arbete: du är med och gör Vasa till en stad där det är bra för människorna att leva, arbeta och studera.

Vår utgångspunkt är att få fram den bästa potentialen i våra arbetsgemenskaper genom att uppmuntra och stöda, därför satsar vi på förmansarbete och coachande ledarskap.

De teman som är viktiga för vår arbetsgemenskap kommer fram i våra gemensamma värdelöften, där vi förbinder oss att agera målinriktat, värdesätta och utveckla oss själva samt lyssna på och uppmuntra andra (Arbetstagarens värdelöfte 2019).

Förutom bra arbetskamrater erbjuder vi som anställningsförmåner bl.a. motionsverksamhet och kultur samt andra förträffliga fördelar som garanterar framgångsrika karriärvägar:

• en utsiktsplats över uppgifterna i kommunbranschen i en kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad arbetsgemenskap
• högklassiga utbildningar på många olika områden, introduktion, handledningsprogram och möjlighet till arbetsrotationer för att utveckla det egna kunnandet
• motionsglädje med gratis Välmående Vasa-motionsgrupper och konditionskampanjer samt rabatter på inträdesavgifterna till gym och till simhall.
• förmånliga kulturupplevelser på teaterföreställningar, konserter, museer och många evenemang
• heltäckande företagshälsovårdstjänster vid TT-Botnia Företagshälsovård, där man satsar speciellt på övervakning och främjande av våra arbetstagares välmående
• balans mellan arbete och fritid, så att livet också består av annat än arbete! Vi strävar efter att hålla arbetstiderna regelbundna och på flera områden finns det möjlighet till flexibla arrangemang.

Välkommen att arbeta hos Vasa stad!

Så här söker du arbete hos oss

Alla lediga arbeten inom Vasa stad finns i Kuntarekry-tjänsten. Ansökningar till ordinarie uppgifter och visstidsuppgifter samt vikariat görs också i Kuntarekry.

Till arbeten med lönesubvention, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet söker man via stadens egna kanaler. Du kan läsa mer om dessa i avsnittet Stödande av sysselsättning.

I Vasa stad arbetar 3500 anställda.

Så här rekryterade vi år 2019:

 • 577 jobb
 • 379 ordinarie, 198 för viss tid
 • 4742 sökande (av vilka 74 % var kvinnor och 26 % män)
 • 194 tjänster, 383 anställningsförhållanden
 • Fördelning enligt modersmål: Finska 66 %, svenska 27 %, annat 7 %
 • 132 olika yrkesbeteckningar
 • 13 rekryteringar med anonym ansökan

Sysselsättningsservicen

Till lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet ansöks via stadens egna kanaler. Du kan läsa mera om dessa under avsnittet Stödande av sysselsättning

Anonym rekrytering

Vi strävar efter att öka mångformigheten bland personalen genom att fästa större uppmärksamhet vid rekrytering och sysselsättning av personer med olika bakgrund och olika livssituationer. Vi gynnar anonym rekrytering.

Våra dörrar är öppna för personer med olika bakgrund – vi tror att mångformighet är en rikedom, vilket även beaktas då arbetsmetoder och tjänster utvecklas.

Anonym rekrytering innebär att sökandenas personuppgifter inte syns i ansökningarna när förmannen går igenom potentiella kandidater för intervjun. Den information som finns till påseende, t.ex. arbetserfarenheten, uppmuntrar till att fästa uppmärksamhet vid det kunnande som krävs för uppgiften och är väsentligt med tanke på stadens strategi. Anonymiteten minskar bland annat köns- och åldersdiskriminering.

Rekryteringsservice

Vasa stads rekryteringsservice stöder arbetssökande och stadens olika serviceområden i frågor som gäller rekryteringen. Om du har något att fråga om stadens rekrytering kan du kontakta vår rekryteringsenhet rekrytointi@vasa.fi

Ekosystem för sysselsättning

Under våren 2020 började NTM-centralen i Österbotten bygga upp ett ekosystem för sysselsättning. Målet är en regional samarbetsmodell för övergripande skötsel av sysselsättningen. En gemensam nätverksbaserad handlingsmodell tjänar både den offentliga och privata sektorn bättre och gör vägen till sysselsättningstjänster tydligare för arbetssökanden.

Samarbetsnätverket stöder arbetssökanden

Den centrala tanken med ett ekosystem för skötsel av sysselsättningen är ett samarbete som bygger på nätverk. Arbetssökande erbjuds aktivt olika alternativ bland tjänster som gäller arbete, företagande, utbildning och vardagskompetens i samarbete med olika aktörer. I tillämpningen av ekosystemet för sysselsättningen har man valt att utveckla servicevägar för långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra, unga, invandrare och uppsagda.

NTM-centralen i Österbotten, Österbottens arbets- och näringsbyrå och Vasa stad har bjudit in alla centrala aktörer i regionen, bl.a. Österbottens förbund, FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, utbildningsorganisationerna, utvecklingsbolaget, företagarorganisationen, Österbottens handelskammare och den tredje sektorn för att det ska vara möjligt att bygga upp servicevägarna. Målet för ekosystemets verksamhet är att utveckla snabba servicevägar till sysselsättning för kundgrupperna på ett sådant sätt att kunden inte kommer av servicevägen t.ex. när kunden går från en tjänst och organisation till en annan.

Mer information:

Projektledare Mira Pihlaja, tfn o40 484 1355, email: mira.pihlaja@vaasa.fi

Överdirektör för NTM-centralen i Österbotten Timo Saari, tfn 0295 028 501

Vasa stadsdirektör Tomas Häyry, tfn 040 540 5412

 • Lycka är att jobba med barn: i Vasa behöver vi fler entusiastiska, yrkeskunniga personer inom småbarnspedagogiken som är intresserade av att utveckla sitt arbete!

 • Hör du kallelsen till världens viktigaste jobb? Vad bra, du hörde rätt! Här i Vasa behöver vi flera ivriga yrkesmänniskor inom social- och hälsovårdssektorn som är genuint intresserade av att hjälpa människor. Vårt mål är att vara världens lyckligaste stad och just din arbetsinsats saknar vi för att kunna sörja för stadsbornas hälsa och välmående på bästa möjliga sätt!

 • Vasa stad erbjuder studerande vid högskolor, universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter många möjligheter att få arbetsplatspraktik och göra lärdomsprov.

 • Varje år erbjuder vi hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns i daghem, grönområdesenheten, bibliotek och museer.

 • Vid sidan av de ordinarie anställda sysselsätter vi nästan 300 vikarier varje månad: de behövs varje dag för många olika uppgifter.

Sociala medier

Varhaiskasvatuksen ammattilainen – tarjolla hyvää työtä! ❤️ Haemme kahta (2kpl) varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo) suomen kieliseen varhaiskasvatukseen sekä yhtä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen. 💎Jokaiselle varhaiskasvatuksen erityisopettajalle määritellään omat vastuualueet. 💎Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) vastaa vastuualueensa tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hae mukaan tekemään tärkeätä ja merkityksellistä työtä lasten parissa! 👉 tutustu tehtäviin tarkemmin ja hae viimeistään 27.5.2022: https://bit.ly/3M7r1gY #vaasa #rekrytointi #maailmanonnellisinkaupunki Expert inom småbarnspedagogiken – bra arbete erbjuds! ❤️ Vi söker en speciallärare inom svenskspråkiga småbarnspedagogiken samt två speciallärare inom finskspråkiga småbarnspedagogiken. 💎Varje speciallärare inom småbarnspedagogiken har ett eget definierat ansvarsområde. 💎Specialläraren inom småbarnspedagogik svarar inom sitt ansvarsområde för planeringen, förverkligandet, utvärderingen och utvecklingen av specialpedagogiken som ges till barn med behov av stöd. Sök till oss så får du göra ett viktigt och betydelsefullt arbete med barn! 👉 bekanta dig närmare med uppgifter och ansök senast 27.5.2022: https://bit.ly/3w6HX1o #vasa #rekrytering #världenslyckligastestad
12.05.2022 - 09:56

RekryVaasa

Haemme visuaalisten taiteiden suunnittelijaopettajan sijaista taiteen perusopetukseen TaiKoniin, kuvataide pääaineena ajalle 1.8.2022-31.7.2023. Hae mukaan tekemään tärkeätä ja merkityksellistä työtä lasten ja nuorten parissa! 🎨 Suunnittelijaopettajan tehtäviin kuuluu visuaalisten taiteiden, kuvataiteen, opetustyön ohella oman ainealueensa (kuvataide, mediataide, käsityö) kurssien suunnittelu ja opetusjärjestelyistä vastaaminen. 🎨 Suunnittelijaopettaja markkinoi TaiKonin toimintaa ja osallistuu yksikön yhteisiin tapahtumiin ja niiden suunnitteluun. Tarjoamme dynaamisen, poikkitaiteellisen ja luovan työyhteisön. Ilmoita kiinnostuksestasi tai vinkkaa kaverillesi viimeistään 16.5.2022. Lisätietoja tehtävästä löydät: https://bit.ly/3LVWfaH #vaasa #vaasankaupunki #rekrytointi #työpaikat ******************************************************************** Vi söker en vikarie för vår planeringsansvarige lärare i de visuella konstformerna inom grundläggande konstundervisning vid TaiKon, bildkonst som huvudämne för tiden 1.8.2022-31.7.2023. Sök till oss så får du göra ett viktigt och betydelsefullt arbete med barn och ungdomar! 🎨Till den planeringsansvarige lärarens uppgifter hör, vid sidan av undervisningsarbetet i bildkonst, planeringen av kurser (bildkonst, mediakonst, slöjd) och ansvar för undervisningsarrangemang. 🎨Planeringsansvarige läraren marknadsför TaiKons verksamhet samt deltar i enhetens gemensamma evenemang samt deras planering. Vi erbjuder en dynamisk, tvärkonstnärlig och kreativ arbetsgemenskap. Anmäl ditt intresse eller tipsa en kompis senast 16.5.2022. Mera information hittar du här: https://bit.ly/3yor9ob #vasa #vasastad #rekrytering #arbetsplatser
09.05.2022 - 09:05

RekryVaasa

Etsimme oman alansa huipputekijää, joka jakaa aidon innostuksen siihen mitä tekee! 🧐 Haemme työmaapäällikköä Kuntatekniikkaan. 💎 Työmaapäällikkönä toimit itsenäisesti kadunrakennustyömaan tuloksellisesta toiminnasta ja sidosryhmäsuhteista vastaten. Työkuvaan kuuluu myös valvontatehtäviä kadunrakennusurakka kohteissa. 💎 Toivomme sinulta yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuuntuntoa, innostunutta ja ennakkoluulotonta sekä kehityshaluista asennetta. Kustannuslaskennan kokemus katsotaan eduksi. 👋 Tarjoamme kannustavan ja kehittyvän työympäristön sekä nykyaikaiset työvälineet. Ilmianna kiinnostuksesi tai vinkkaa kaverille 17.5. mennessä. https://bit.ly/39EsFIy ⏳ #vaasa #vaasankaupunki #rekrytointi #työpaikat #maailmanonnellisinkaupunki Vi söker en person som är en toppförmåga inom sitt område och som delar med sig av sitt genuina intresse för det som hen gör! 🧐 Vi söker en byggplatschef till Kommuntekniken. 💎 Som byggplatschef är du självständigt ansvarig för att verksamheten på gatubyggnadsarbetsplatsen ger resultat och för kontakterna till intressegrupper. Till arbetsuppgifterna hör även övervakningsuppgifter på gatubyggnadsentreprenadobjekt. 💎 Vi önskar att du har förmåga till samarbete, god interaktionsförmåga, ansvarskänsla, en inspirerad och fördomsfri samt utvecklingsvillig attityd. Erfarenhet av kostnadsberäkning anses som en merit. 👋 Vi erbjuder en inspirerande och utvecklande arbetsmiljö samt tidsenliga arbetsredskap. Anmäl ditt intresse eller tipsa en kompis senast 17.5. https://bit.ly/3KLFUUv ⏳ #vasa #vasastad #rekrytering #arbetsplatser #världenslyckligastestad
06.05.2022 - 11:00

RekryVaasa

Meidän työyhteisömme tarvitsee sinua, innokas, iloinen ja positiivinen opettaja! 💃 Haemme klassisen baletin päätoimista tuntiopettajaa lukuvuodeksi 2022-2023 Kuula-opistoon. 🩰Kuula-opisto on Vaasan kaupungin ylläpitämä kaksikielinen taiteen perusopetuksen oppilaitos, jossa annetaan laajan oppimäärän mukaista opetusta tanssissa ja musiikissa. 🩰Opettajan työtehtäviin kuuluu ensisijaisesti lasten ja nuorten baletinopetus tanssin perusopintotasolla Kuula-opiston opetussuunnitelman mukaisesti. Jos sinusta tämän luettuasi tuntuu, että tämä työ on sinua varten, haluaisimme kuulla sinusta lisää! 👉 hae viimeistään 19.5.2022: https://bit.ly/3vNtck8 #vaasa #rekrytointi #maailmanonnellisinkaupunki Vår arbetsgemenskap behöver dig, du ivriga, glada och positiva lärare! 💃 Vi söker en timlärare i huvudsyssla i klassisk balett för läsåret 2022-2023 till Kuula-institutet. 🩰Kuula-institutet, som upprätthålls av Vasa stad, är en tvåspråkig läroinrättning inom den grundläggande konstundervisningen, där det ges undervisning i dans och musik enligt den fördjupade lärokursen. 🩰I lärarens arbetsuppgifter ingår i första hand att undervisa barn och unga i balett på dansens grundstudienivå i enlighet med Kuula-institutets läroplan. Om du efter att ha läst detta känner att jobbet är avsett för dig, vill vi höra mera om dig! 👉 ansök senast 19.5.2022: https://bit.ly/3MTt7AO #vasa #rekrytering #världenslyckligastestad
05.05.2022 - 13:00

RekryVaasa