Du är här

Om Vasa

Gatuhöjder och jordmånsuppgifter

Gatuhöjder och jordmånsuppgifter

Gatuhöjdsinformation

Byggare och renoverare erhåller uppgifter om gatuhöjden genom att uppge tomtens adress, stadsdel, kvarter och tomtnummer. Uppgifterna ges avgiftsfritt då det gäller tomter som köpts eller arrenderas av staden.

Gatuplaner (med innehåll av gatuhöjsinformation) av de nya bostadsområdena på sidan gatuplanering.

Jordmånsuppgifter

Beträffande tomter som säljs/utarrenderas av staden har en grundundersökning gjorts för utredning av jordmånen. De som ansöker om en tomt får uppgifterna på begäran genom att uppge tomtens adress, stadsdel, kvarters- och tomtnummer. Jordmånsuppgifterna levereras per fax, e-post i pdf-form eller så kan de hämtas direkt från kommunteknikens ritsal.

 

Jordartsbeteckningar (på finska)

 

Tilläggsinformation