Du är här

Om Vasa

Idrottssektionen till kultur- och idrottsnämnd

Kultur- och idrottsnämnden har en idrottssektion som 1) beslutar om uppgiftsområdets understöd inom ramen för sin budget 2) ger utlåtanden i idrottspolitiska frågor.

Ledamöter till den idrottssektionen för kultur- och idrottsnämnd
föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Mötesdagar 2018 till den idrottssektionen av kultur- och idrottsnämnd:
11.1.
15.2.

Idrottssektionen till kultur- och idrottsnämnd sammanträder
tid: torsdag kl. 16.15
plats: Vasaesplanaden 20 B   

Justerade protokollen till den idrottssektionen av kultur- och idrottsnämnd finns framlagda:
tid:
plats:   
tilläggsuppgifter:

Kultur- och idrottsnämnd
Kultursektion till kultur- och idrottsnämnd