Förbigå menyn

Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionen lyder under Kultur- och idrottsnämnden.

Ordförande: Sirpa Sainio
Vice ordförande: Marko Perälä
Nämndens representant: ordförande
Stadsstyrelsens representant: 1.6.2019 -31.5.2021 Ulla Granfors
Föredragarna: Marita Ahola, Merja Tyynelä, Selma Green
Protokollförare: Marja Mikola
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

Läs mera om Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har en kultursektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
 • Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande bland sektionens ledamöter.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om uppgiftsområdets understöd inom ramen för sin budget
 • godkänner målen för teaterns och orkesterns verksamhet samt fastställer de repertoarpolitiska uvudprinciperna
 • sköter operasamarbetet i Vasa
 • svarar för Vasa stads museers samlings-, utställnings- och regionverksamhet, publikarbetet och museipedagogiken samt den museala produktionsservicen
 • sköter uppgifterna för direktionen för Tikanojas konsthem enligt Frithjof Tikanojas gåvobrev.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, servicechef Marja Mikola
  tel. 040 169 4438
  e-post marja.mikola@vaasa.fi

Läs mera om Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har en kultursektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
 • Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande bland sektionens ledamöter.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om uppgiftsområdets understöd inom ramen för sin budget
 • godkänner målen för teaterns och orkesterns verksamhet samt fastställer de repertoarpolitiska uvudprinciperna
 • sköter operasamarbetet i Vasa
 • svarar för Vasa stads museers samlings-, utställnings- och regionverksamhet, publikarbetet och museipedagogiken samt den museala produktionsservicen
 • sköter uppgifterna för direktionen för Tikanojas konsthem enligt Frithjof Tikanojas gåvobrev.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, servicechef Marja Mikola
  tel. 040 169 4438
  e-post marja.mikola@vaasa.fi

Kultursektionen sammanträder

kl. 17, i mötesrum för kultur- och biblioteksservice, Biblioteksgatan 13, våning 3.