Förbigå menyn

Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionen lyder under kultur- och idrottsnämnden.

Ordförande Sirpa Sainio
Vice ordförande Omar Yehia
Närvaro- och yttranderätt ordförande och vice ordförande
Stadsstyrelsens representant Lotta Alhonnoro 1.8.2021 – 31.5.2023
Föredragande Sanna Bondas, Elina Bonelius, Mia Huhta, Seppo Välinen
Protokollförare Anna Pakka
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2022

Det överstrukna mötet är inhiberat.
februari 23.2
maj 11.5

augusti 31.8
oktober 12.10

Mötesdagar 2021

Det överstrukna mötet är inhiberat.
november 2.11 kl. 16.30
desember 7.12 kl. 16.30

Vid behov kan kultursektionen ändra mötestid eller -plats och komma överens om extra möte.
Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Läs mera om Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har en kultursektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
 • Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande bland sektionens ledamöter.

Närvaro- och yttranderätt

 • Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om uppgiftsområdets understöd och priser inom ramen för sin budget
 • fastställer huvudprinciperna för teaterns (inklusive operans) och orkesterns repertoarpolitik och museernas verksamhetsriktlinjer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren servicechef Anna Pakka
  tel. 040 182 4289
  e-post anna.pakka@vaasa.fi

Läs mera om Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har en kultursektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
 • Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande bland sektionens ledamöter.

Närvaro- och yttranderätt

 • Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om uppgiftsområdets understöd och priser inom ramen för sin budget
 • fastställer huvudprinciperna för teaterns (inklusive operans) och orkesterns repertoarpolitik och museernas verksamhetsriktlinjer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren servicechef Anna Pakka
  tel. 040 182 4289
  e-post anna.pakka@vaasa.fi

Kultur- och idrottsnämndens kultursektion sammanträder

från och med kl. 16.30 , adressen Senatgatan 1, stadshusset 2. våningen, Stor konferens salen.