Förbigå menyn

Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionen lyder under kultur- och idrottsnämnden.

Ordförande Sirpa Sainio
Vice ordförande Omar Yehia
Närvaro- och yttranderätt ordförande och vice ordförande
Stadsstyrelsens representant Lotta Alhonnoro 1.8.2021 – 31.5.2023
Föredragande Sanna Bondas, Elina Bonelius, Mia Huhta, Seppo Välinen
Protokollförare Anna Pakka
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2022

Det överstrukna mötet är inhiberat.

februari 23.2
maj 11.5

augusti 31.8
oktober 12.10

Vid behov kan kultursektionen ändra mötestid eller -plats och komma överens om extra möte.
Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Läs mera om Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har en kultursektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
 • Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande bland sektionens ledamöter.

Närvaro- och yttranderätt

 • Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om uppgiftsområdets understöd och priser inom ramen för sin budget
 • fastställer huvudprinciperna för teaterns (inklusive operans) och orkesterns repertoarpolitik och museernas verksamhetsriktlinjer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren servicechef Anna Pakka
  tel. 040 182 4289
  e-post anna.pakka@vaasa.fi

Läs mera om Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har en kultursektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
 • Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande bland sektionens ledamöter.

Närvaro- och yttranderätt

 • Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om uppgiftsområdets understöd och priser inom ramen för sin budget
 • fastställer huvudprinciperna för teaterns (inklusive operans) och orkesterns repertoarpolitik och museernas verksamhetsriktlinjer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren servicechef Anna Pakka
  tel. 040 182 4289
  e-post anna.pakka@vaasa.fi

Kultur- och idrottsnämndens kultursektion sammanträder

från och med kl. 16.30 , adressen Senatgatan 1, stadshusset 2. våningen, Stor konferens salen.