Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionen lyder under Kultur- och idrottsnämnden.

Ordförande Sirpa Sainio
Vice ordförande Marko Perälä
Nämndens representant ordförande
Stadsstyrelsens representant Ulla Granfors 1.6.2019 -31.5.2021
Föredragarna Marita Ahola, Merja Tyynelä, Selma Green
Protokollförare Sanna Bondas
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • mars tisdag 17.3 (kulturunderstöd)
 • augusti tisdag 25.8
  oktober tisdag 27.10

Läs mera om Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har en kultursektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
  Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande bland sektionens ledamöter.

Sektionens uppgifter

 • Beslutar om uppgiftsområdets understöd inom ramen för sin budget.
  Godkänner målen för teaterns och orkesterns verksamhet samt fastställer de repertoarpolitiska uvudprinciperna.
  Sköter operasamarbetet i Vasa.
  Svarar för Vasa stads museers samlings-, utställnings- och regionverksamhet, publikarbetet och museipedagogiken samt den museala produktionsservicen.
  Sköter uppgifterna för direktionen för Tikanojas konsthem enligt Frithjof Tikanojas gåvobrev.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare kulturchef Sanna Bondas
  tel. 0401394048
  e-post sanna.bondas@vaasa.fi

Läs mera om Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har en kultursektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
  Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande bland sektionens ledamöter.

Sektionens uppgifter

 • Beslutar om uppgiftsområdets understöd inom ramen för sin budget.
  Godkänner målen för teaterns och orkesterns verksamhet samt fastställer de repertoarpolitiska uvudprinciperna.
  Sköter operasamarbetet i Vasa.
  Svarar för Vasa stads museers samlings-, utställnings- och regionverksamhet, publikarbetet och museipedagogiken samt den museala produktionsservicen.
  Sköter uppgifterna för direktionen för Tikanojas konsthem enligt Frithjof Tikanojas gåvobrev.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare kulturchef Sanna Bondas
  tel. 0401394048
  e-post sanna.bondas@vaasa.fi

Kultur- och idrottsnämndens kultursektion sammanträder

kl. 17, adress Biblioteksgatan 13, mötesrum för kultur- och biblioteksservice i 3.våning.