Förbigå menyn

Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionen lyder under kultur- och idrottsnämnden.

Ordförande Sirpa Sainio
Vice ordförande Omar Yehia
Föredragande Elina Bonelius, Mia Huhta, Sanna Bondas, Seppo Välinen
Närvaro- och yttranderätt nämndens ordförande och vice ordförande
Stadsstyrelsens representant Lotta Alhonnoro
Protokollförare Jenni Niemi
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2024

Det överstrukna mötet är inhiberat.

januari 17.1.
april 3.4.
maj 8.5.

september 25.9.

Vid behov kan kultursektionen ändra mötestid eller -plats och komma överens om extra möte.
Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Läs mera om Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har en kultursektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
 • Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande bland sektionens ledamöter.

Närvaro- och yttranderätt

 • Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om uppgiftsområdets understöd och priser inom ramen för sin budget
 • fastställer huvudprinciperna för teaterns (inklusive operans) och orkesterns repertoarpolitik och museernas verksamhetsriktlinjer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare kulturchef Jenni Niemi
  tel. 040 628 9347
  e-post jenni.niemi@vaasa.fi

Läs mera om Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Sektionens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har en kultursektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
 • Nämnden väljer en ordförande och en vice ordförande bland sektionens ledamöter.

Närvaro- och yttranderätt

 • Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Sektionens uppgifter

 • beslutar om uppgiftsområdets understöd och priser inom ramen för sin budget
 • fastställer huvudprinciperna för teaterns (inklusive operans) och orkesterns repertoarpolitik och museernas verksamhetsriktlinjer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare kulturchef Jenni Niemi
  tel. 040 628 9347
  e-post jenni.niemi@vaasa.fi

Kultur- och idrottsnämndens kultursektion sammanträder

från kl. 16.30, Senatgatan 1, stadshusset 2. våningen, Stora konferenssalen.