Förbigå menyn

Kultur- och idrottsnämndens idrottssektion

Sektionen lyder under Kultur- och idrottsnämnden.

Ordförande Sonja Rodén
Vice ordförande Matti Vahtera
Föredragande Mika Lehtonen
Närvaro- och yttranderätt Nämndens ordförande
Stadsstyrelsens representant Marko Heinonen
Protokollförare Therese Ditzler
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2024

februari 1.2
maj 16.5

november 28.11

Mötesdagar 2023

februari 23.2
maj 11.5

september 28.9
december 14.12

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Läs mera om idrottssektionen

Sektionens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har en idrottssektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
  Nämnden väljer en ordförande och en viceordförande bland sektionens ledamöter.

Närvaro- och yttranderätt

 •  Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Sektionens uppgifter

 • besluter om uppgiftsområdets understöd inom ramen för sin budget
  ger utlåtanden i idrottspolitiska frågor.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren Therese Ditzler
  tel. 040 098 3993
  e-post therese.ditzler@vaasa.fi
 • föredragande  idrottschef Mika Lehtonen
  tel. 040 718 7034
  e-post mika.lehtonen@vaasa.fi

Läs mera om idrottssektionen

Sektionens sammansättning

 • Kultur- och idrottsnämnden har en idrottssektion, till vilken nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna eller ersättarna för sin mandattid.
  Nämnden väljer en ordförande och en viceordförande bland sektionens ledamöter.

Närvaro- och yttranderätt

 •  Nämndens ordförande har närvaro- och yttranderätt vid sektionernas sammanträden.

Sektionens uppgifter

 • besluter om uppgiftsområdets understöd inom ramen för sin budget
  ger utlåtanden i idrottspolitiska frågor.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren Therese Ditzler
  tel. 040 098 3993
  e-post therese.ditzler@vaasa.fi
 • föredragande  idrottschef Mika Lehtonen
  tel. 040 718 7034
  e-post mika.lehtonen@vaasa.fi

Idrottssektionen sammanträder

från kl. 16.30, i Simhallens 2. våning, Idrottsservicens mötesrum, adress Sandviksgatan 8.