Förbigå menyn
piktogram

Beslutsfattare och beredare

Vasa stadsfullmäktige har den högsta beslutanderätten i staden.

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har 55 fullmäktige och direkt under den lyder revisionsnämnden  och centralvalnämnden.

Stadsfullmäktige väljer

Samt godkänner stadsfullmäktige deras instruktioner.

Stadsstyrelsen

  • Stadsstyrelsen har 11 ledamöter och var och en har en ersättare. Styrelsen leder stadens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Stadsstyrelsen bevakar stadens intressen och representerar staden. Den sköter stadens service samt ekonomiskötsel.

Stadsstyrelsen väljer

  • kommittéerna för att sköta och bereda ett visst uppgiftsområde.

Stadsstyrelsen har