Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Beslutsfattare och beredare

Vasa stadsfullmäktige har den högsta beslutanderätten i staden.

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har 59 ledamöter och direkt under fullmäktige lyder revisionsnämnden  och centralvalnämnden

Stadsfullmäktige väljer

samt godkänner instruktioner för dessa

Stadsstyrelsen

  • leder stadens förvaltning
  • bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige
  • bevakar stadens intressen och representerar staden
  • sköter stadens service och ekonomiskötsel samt
  • väljer kommittéerna för att sköta och bereda ett visst uppgiftsområde
  • har koncernsektionen, allmänna sektionen och planeringssektionen