Förbigå menyn

Ekonomi och strategi

Serviceområdet ekonomi och strategi har i uppgift att sköta

  • planeringen och uppföljningen av stadens ekonomi och verksamhet
  • producerandet av stödservice inom ekonomiledning för stadens resultatområden
  • riskhanteringen
  • finansieringen och donationerna
  • den allmänna projektverksamheten, strategin på stadsnivå samt uppföljningen och utvecklingen av dem

Den operativa ekonomiservicen (bokförings-, betalningsrörelse-, inköps-, försäljningsprocessen) sköts av Vasa stads intressebolag Mico Botnia Ab.

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt