Förbigå menyn

Från Färdplanen till Riksåttan 29.9.2022

Färdplanen för utbildnings- och arbetsrelatedad invandring 2035 ställer höga målsättningar för att säkerställa Finlands konkurrenskraft. Vad betyder åtgärderna för Österbotten och Mellersta Österbotten? Vad kan vi som region, ekosystem, kommun och som övriga aktörer göra, så att internationella talanger kommer till och stannar i vår region? Välkommen att diskutera ämnet torsdagen 29.9.

I vårt projekt har vi arbetat för att hitta sätt att främja tillgången till kompetent arbetskraft. I september är det hög tid att summera åtgärderna till godo för framtiden och samtidigt se över det aktuella läget i regionen vad gäller behov och kommande lagförändringar.

Vi inbjuder er till seminariet

Från Färdplanen till Riksåttan

I programmet bland annat

 • Målsättningar och nuläge för den arbets-och studierelaterade invandringen – Pipa Turvanen, ANM
 • Vad är nuläget i Österbotten och Mellersta Österbotten? – Timo Aro, MDI
 • Regionens synvinkel – landskapsdirektör Mats Brandt, Österbottens förbund
 • Kommunens synvinkel – stadsdirektör Stina Mattila, Karleby stad
 • Kaffepaus
 • Steg mot en bättre attraktions- och hållkraft – god praxis från Talent Coastline Employment –projektet.
 • Hur stöder arbets- och näringstjänsternas TE-24 och integrationslagens reformer arbetet?  – integrationschef Emine Ehrström, Österbottens NTM-central
 • Kommentarer från intressenter samt diskussion

Plats

 • Silveria, Vasa
 • Stadshuset, Karleby
 • seminariet kan även följas på distans

Deltagandet är avgiftsfritt – välkomna! Förmedla gärna informationen vidare.