Förbigå menyn

Från Färdplanen till Riksåttan - projektets slutseminarium

Färdplanen för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring 2035 ställer höga målsättningar för att säkerställa Finlands konkurrenskraft. Vad betyder åtgärderna för Österbotten och Mellersta Österbotten? Presentationerna från seminariet som behandlade detta tema är tillgängliga här.

I vårt projekt har vi arbetat för att hitta sätt att främja tillgången till kompetent arbetskraft. I slutet av september summerades åtgärderna till godo för framtiden och samtidigt gavs en översikt över det aktuella läget i regionen vad gäller behov och kommande lagförändringar.

Från Färdplanen till Riksåttan

  • hybridseminarium 29.9.2022 Vasa, Karleby & Teams

I programmet (presentationerna i pdf-format)