Förbigå menyn

Tillväxt med internationella experter - stöd för relokation

Håller du på att rekrytera från utlandet? Har du funderingar kring hur allt det praktiska ska skötas i Finland? Nu är det möjligt att få upp till 80% stöd för att hjälpa en utländsk arbetstagare med familj att slå sig ner i Finland.

Du kan lugnt rekrytera från utlandet, vi hjälper dig med etableringen.

Att rekrytera från utlandet innebär ofta en process med många skeden. Många sm-företag funderar kanske på hur mycket arbete processen innebär. När inresehandlingarna är klara återstår många faser som arbetstagaren behöver hjälp med i sitt nya land.

Nu erbjuds tre olika skräddarsydda tjänstepaket för rekrytering av en eller två personer med familj. Tjänstepaketen samlar olika konkreta frågor: vi hjälper till med allt från att sköta myndighetsärenden till att stödja arbetstagarens familj.

De ekonomiska aspekterna är också tämligen uppmuntrande, eftersom så mycket som 80 % av kostnaderna för tjänsterna täcks av EU-finansiering (ESF) via Rikta kursen mot Finland -projektetStödet uppgår till högst 5 000 € + moms och slutsumman (minst 20 %) bekostas av företaget. Tjänsteleverantören är Finland Relocation Services Oy.  Tjänsten är tillgänglig till slutet av oktober 2023.

Se här Nomentia Oy’s erfarenheter av tjänsten (svensk text hittas via inställningar)

Tilläggsuppgifter om tjänsten och om ansökningsprocessen www.kohtisuomea.fi

En sammanfattande broschyr hittar du här

Kontaktperson

  • Sanna-Riikka Kulmala – Global relocation manager, Finland Relocation Services
  • mail@finlandrelocation.com
  • +358 9 502 1220