Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Joki

Lillkyro områdesnämnds allmänna understöd

Lillkyro områdesnämnd beviljar områdesvisa allmänna understöd för verksamheten till föreningar och sammanslutningar

Ansökningstiden för år 2020 har gått ut. Ni kans ansöka om understöd nästä gång i januari 2021.

Blanketten för understödsansökan kan fyllas i och skrivas ut här.

Blanketten erhålls även från Vasas samserviceenhet på adressen Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa och Lillkyros samserviceenhet på adressen Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro

Ansökningarna skickas till stadens centralregistratur PB 3, 65101 Vasa (Rådhusgatan 33) eller Lillkyros samserviceenhet.

Närmare uppgifter ger

  • Lillkyro samserviceenhet (06) 325 8400

  • Regionservicechef Suvi Aho (06) 325 8401