Förbigå menyn
Joki

Lillkyro områdesnämnds allmänna understöd

Lillkyro områdesnämnd beviljar områdesvisa allmänna understöd för verksamheten till föreningar och sammanslutningar

Ansökningstiden för understöden är 1.3–31.3.2021.

Inlämning av ansökningar

Ansökningstiden för och sättet att ansöka om Vasa stads understöd ändras från och med år 2021. Den nya ansökningstiden för understöden är 1.3–31.3.2021. Understöd kan endast sökas via det elektroniska understödssystemet. En understödsansökan kan endast lämnas in under den meddelade ansökningstiden.

Hjälp med att göra en elektronisk understödsansökan får man vid Medborgarinfo, tfn 06 325 1550,  och Lillkyros samserviceenhet, tfn 06 325 8400. Utöver dessa serviceenheter får Vasabor som är över 65 år också hjälp med att göra en ansökan vid Seniorcentrets nätpunkten Senjor (tidsbeställning tfn 040 559 5298).

Mera information om understödsansökan år 2021 publiceras genom en tidningsannons och på understödens nätsidor i februari 2021. Också en länk till understödssystemet publiceras senare.