Förbigå menyn
Ilmakuva

Understöd till invånarföreningarna

Vasa stad beviljar årligen understöd till de registrerade invånarföreningar som är verksamma inom stadens område. Understöd beviljas för upprätthållande och aktivering av föreningens verksamhet.

Ansökningstiden för understöden är 1–31.3.2024.

Understöd kan sökas endast via det elektroniska understödssystemet och ansökningar kan lämnas in endast inom den angivna ansökningstiden.

För att kunna lämna in en anhållan om understöd i Timmi, ska du först registrera dig som kund. Registreringen kräver stark autentisering med till exempel mobilcertifikat, bankkoder eller certifikatkort. Som registrerad kund kan du ansöka om Vasa stads verksamhets- och objektunderstöd.

Innan du börjar fylla i en elektronisk understödsansökan se till att du har följande till hands:

  • dina personliga koder för Suomi.fi-identifieringen
  • behövliga uppgifter om din förening samt behövliga bilagor

Uppgifter som ska uppges är föreningens kontaktuppgifter, registreringsuppgifter och kontonummer. Till ansökan ska du bifoga följande: föreningens budget och verksamhetsplan för det innevarande året samt föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.

Behöver du hjälp med den elektroniska understödsansökan? Kontakta Medborgarinfon eller samserviceenheten i Lillkyro.