Förbigå menyn

Liselund (ak1062)

Målet med detaljplaneändringsarbetet är att utarbeta en detaljplan som styr affärsbyggandet på området. Det är meningen att cirka 55 000 m² affärslokaler av olika slag ska förläggas på området. Målet är att i enlighet med idén om en kvalitetskorridor i Vasa skapa detaljplanemässiga förutsättningar för uppbyggandet av ett trivsamt och fungerande område med ett livligt näringsliv.

  1. Aktuell 17.2.2015

  2. Utkast 6.9-20.9.2018

  3. Förslag 19.12.2018-18.1.2019

  4. Godkänd 6.5.2019

  5. Laga kraft 14.6.2019

Tilläggsinformation