Förbigå menyn

Wolffskavägen 24 (ak1094)

Med detaljplaneändringen höjs byggrätten på den av staden ägda tomten, där en gammal boendeenhet har rivits. Tomten anvisas för bostadsbyggande och byggandet styrs så att det anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla trähusmiljön i näromgivningen.

  1. Aktuell 13.3.2019

  2. Utkast 18.4-17.5.2019

  3. Förslag 15.8-13.9.2019

  4. Godkänd 1.10.2019 SJ

Tilläggsinformation